Verka i idyllen

Sid19gts

Boendet, med vackert läge, är på 220 kvadratmeter och ytterligare bostadshus för uthyrning finns. Flera ekonomibyggnader, 76 hektar välarronderad mark, goda jaktmöjligheter och fiskerätt ingår. Välkommen till Löaborn Stenhaga 144, som är veckans Gård till salu.

Mellan Storå och Kopparberg finns Norrsjön. Väg 50 löper på dess östra sida där man bland annat passerar Lakabäcken. Härifrån kom under tidigt 1900-tal den första bebyggaren av Stenhaga. Det var Per Andersson, född 1862, med sin fyra år yngre hustru Kristina Lovisa Pettersson som flyttade från Pers föräldrahem i Lakabäcken.

De dåvarande ägarna av Löa Born var Johan Viktor Karlsson och hans hustru Emilia Augusta Andersson. Sonen Edward Johansson vid Löa Born och dottern Hilda Lovisa Persson vid Stenhaga fann varandra och kom att gifta sig. Nu skedde en delning av all mark som tillhörde Löa Born och även en uppbyggnad av några gemensamma hus.

Under 1920-talet finns två lägenheter på Stenhaga. Två bröder till Lovisa, Per Oskar Persson och Axel flyttar till gården. Den enligt uppgifter driftiga Stenhaga Axel var en duktig slaktare och affärsman. Han köpte bland annat hem hö och halm under 1940-talet. Det fraktades med tåg till Rällså station och förmedlades vidare till lantbruk i de norra länsdelarna där man hade brist på foder.

bliprenumerant_osterg_440pxFrån 1960 ägde Edla och Karl Pettersson fastigheten Stenhaga. Som tidsdokument att jämföra med dagens villkor är det en intressant läsning att de drev jordbruk med ett tiotal kor, häst och smådjur. Vem klarar sig med tio kor idag? Sonen Karl-Olof Pettersson arrenderade lantbruket vid Stenhaga från 1965. Han och hustrun Christina köpte fastigheten 1982. I en fastighetsreglering blir den tidigare delade fastigheten åter samlad under samma ägare. Sedan dess har ytterligare några tillköp gjorts.

Mangårdsbyggnaden i två plan med källardel byggdes 1907. Den har löpande underhållits och renoverats. Bland de större arbetena kan nämnas tillbyggnaden på 24,5 kvadratmeter 2009. Idag är boytan på 220 kvadratmeter och biytan på hela 57. Huset värms med vattenburen värme samt från en effektiv kakelugn i biblioteket.

Fastigheten har även vad man benämner som ett uthyrningshus. Det är i 1 ½-plan med en boyta om 83 kvadratmeter. Huset renoverades 2014. Det före detta brygghuset används idag som förråd till hyresgästen.

I den före detta ladugårdsdelen på den övre ladugården har man isolerat och använder utrymmet till en samlings- och träningslokal. Den nedre ladugården inrymmer idag två hästboxar. Beroende på intresse och önskemål finns möjligheter att utöka för fler hästar eller andra husdjur. Här finns även en mindre isolerad verkstad.

Arealen omfattar totalt 76,2 hektar. Av dessa är 48,9 produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 9 180 skogskubik och en medelbonitet på 7,7. I skogen finns gran och tall (78 procent). Fastigheten här även 24,8 hektar inägomark. Det finns ett skifte. Man har även strandrätt om 1 300 m.

Närmaste större ort är Kopparberg en dryg mil bort. Det är cirka sju mil till Örebro och tre till Lindesberg. Här finns alltså samhällsservice på bekvämt avstånd, liksom pendlings-möjligheter. I Kopparberg och Storå finns tågstationer, busshållplatser i Rällså och i Löa. Löaborn Stenhaga 144 är något av en idyll där kulturlandskap och historia sammanflätas med natur och modern tid.

Text: BO BÄCKMAN

 

Share