Vi måste värna vårt vatten

Skyddet av vår viktigaste resurs måste öka

I ljuset av klimathotets inverkan på våra vattenresurser är det olämpligt att Vättern, som är norra Europas största dricksvattentäkt, fortfarande används som skjutfält av Försvarsmakten. Vi bör påbörja ett arbete som utreder var försvaret ska provskjuta istället, skriver insändarna.

I Sverige är vi vana att det kommer rent vatten direkt ur kranen. Rent dricksvatten är något vi tar för givet. Men klimatförändringarna hotar tillgången på dricksvatten. Vi måste därför öka skyddet av vår viktigaste resurs. I ljuset av klimathotets inverkan på våra vattenresurser är det…

Linnéa Engström (MP) EU-parlamentariker
Emma Hult (MP) Riksdagsledamot
Margareta Fransson (MP) Regionråd, region Östergötland

Share