Viktigt att 801:an förblir allmän väg

Den tjocka svarta linjen är väg 801 som förbinder E22 med väg 210. En del av väg sedd från 210:an.

SÖDERKÖPING (LT)

Trafikverket, TRV, indikerar av kostnadsskäl att länsväg 801 mellan E22 och väg 210, ska övergå till enskild väg, i stället för som i dag allmän väg. Förslaget har mött kompakt motstånd av Byalag väg 801 med Ingegerd och Hans Edman i spetsen.

De backas upp av tunga instanser som Polisen, Söderköpings kommun, länsstyrelsen, LRF och Region Östergötland.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share