Vill prioritera långtidsarbetslösa

Ingrid Cassel (M) och Sophia Jarl (M) hoppas på att fler partier hoppar på förslaget om att tillsätta handledare för gruppen långtidsarbetslösa i kommunen.

NORRKÖPING (LT)

Inför uppstarten av budgetarbetet inför 2018 ser Moderaterna i Norrköping över vilka prioriteringar som ska göras. Partiet vill avsätta fem miljoner kronor i budgeten för att möjliggöra en prioritering av ett tiotal personer som handledare för de som fått extratjänster.

– Arbete är något som vi kommer att prioritera vilket kommer att vara den stora frågan.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170915

Share