Vindkraftsdag på klustret

Det krävs ambitioner hos politiker som visar att vindkraft är en del av det fossilfria samhället.

Det krävs ambitioner hos politiker som visar att vindkraft är en del av det fossilfria samhället.

VRETA KLOSTER (LT)

Under den vindkraftsdag som hölls på Vreta Kluster behandlades förutsättningarna för vindkraft i Östergötland. I det längre perspektivet finns möjligheter för vindkraft i länet. Man kunde även dementera riskerna för fågellivet.

Energikontoret östra Götaland, LRF och nätverket Vindkraft Öst bjöd in till en vindkraftsdag på Vreta Kluster. Under dagen redovisades preliminära resultat av en förstudie som sett på förutsättningarna för vindkraft i Östergötland.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160226

Share