Historia och framtid

jb_sid6_gts

Bostadshus, flera ekonomibyggnader och 25 hektar mark med både skog och åker. På tomten finns ännu huset kvar, där den gamla lanthandeln hade öppet till 1955. Välkommen till Lilla Koppetorp som är veckans gård till salu.

Share

Sex lyckliga kulturpristagare

Malin Kärrbrink, Kristin Mörck, Anders Gustafsson, Jan Wahlström, Kennet Edlund, Camilla Linusson och Magnus Olofsson får kulturpris från Löfska stiftelsen 2016.

Malin Kärrbrink, Kristin Mörck, Anders Gustafsson, Jan Wahlström, Kennet Edlund, Camilla Linusson och Magnus Olofsson får kulturpris från Löfska stiftelsen 2016.

ÖDESHÖG (LT)

”Mina damer och herrar, ärade kulturpristagare! Så är det dags att för 32:a gången i följd dela ut kulturpriser från Ingeborg och Folke Löfs minnesfond.”

Så börjar Hans Nyberg sitt tal vid den årliga kulturafton, som stiftelsen bjuder Ödeshög på. Och snart får sex pristagare 25 000 kronor var som bevis för sitt kulturella arbete.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Ung skrivklåda och galapremiär

Maria Fagerberg och Annika Holmén läser upp motiveringarna till priset.

Maria Fagerberg och Annika Holmén läser upp motiveringarna till priset.

MJÖLBY (LT)

Lördagen den 15 oktober inleddes familjelördagarna på biblioteket i Mjölby. Skrivklåda och galapremiär var rubriken för dagen, och mycket handlade om skrivande och böcker.

I programmet ingick, författarbesök av Magnus Nordin. Sagostund, ansiktsmålning, skrivarworkshop med författaren Maria Fagerberg och besök av kulturskolan. Högtidligt och roligt var det att Unga berättare denna gång fick sina pris i Mjölby.

Text och bild: BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Vardagsmöjligheter på turné

Urban Bäckström agerar kund hos Kira Berg och Cecilia Rydstråle visar en fottvätt för den som har svårt Ann-Sofi Lindeberg.

Urban Bäckström agerar kund hos Kira Berg och Ann-Sofi Lindeberg.

VADSTENA (LT)

Ytterligare ett av dessa goda tillfällen, som få av oss tar till vara, har passerat. Tre kvinnor besöker biblioteket under några timmar beredda att lära Vadstenaborna både 1177-nyheter, journal och tidsbokning på nätet och hur man gör sin tillvaro tryggare och enklare.

Varje huvudbibliotek i länet får under en vecka kallad e-medborgarvecka ett besök av regionen tillsammans med någon från Motala, Linköpings eller Norrköpings kommun. Nästan ingen besökare kommer och samma sak händer på flera platser.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

En ruta för varje pjäs

Simon Grandell menar att det är det svåra med spelet som gör det så roligt.

Simon Grandell menar att det är det svåra med spelet som gör det så roligt.

NORRKÖPING SKÄRBLACKA (LT)

Redan på 600-talet efter Kr spelades det schack i Indien under benämningen chaturanga. Spelet tros ha sina rötter i just Indien och kom sedan att sprida sig till Persien där araberna då de tog över Persien lärde sig att spela schack.

Spridningen av spelet ökade över den muslimska världen, vidare till Europa och österut till Mongoliet, Kina, Korea, Japan och Ryssland.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Det svängde i Fivelstad!

Musiken bestod av Anna och Jonas Gullman, Pelle Lidh och Pelle Ankarberg. Lägg märke till Pelles notblad.

Musiken bestod av Anna och Jonas Gullman, Pelle Lidh och Pelle Ankarberg. Lägg märke till Pelles notblad.

MOTALA-FIVELSTAD (LT)

Fivelstad kyrka blev fullsatt när man hade gospelkonsert en lördag i början av oktober. Gladys del Pilar skulle ha kommit och sjungit med körerna, men hade blivit dubbelbokad. Hon ersattes av Pelle Ankarberg från Örebro.

Redan 40 minuter före utsatt tid började bänkraderna att fyllas, och prästen Robert Birgegren gladdes åt att så många kommit.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share

Reformer för fler bostäder

Bostadsbristen är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris. Den uppskattade befolkningstillväxten medför att det behöver byggas drygt 710 000 bostäder fram till 2025.

För att nå detta mål krävs ett kraftigt ökat byggande. Tyvärr har regeringen börjat avveckla den moderna bostadspolitik som lett till att regelbördan minskat och att vi nu bygger mer än vi gjort under de senaste 20 åren. Det stora behovet av fortsatta reformer har fått stå tillbaka till förmån för en återgång till ineffektiv subventionspolitik.

Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Det nuvarande fastighetsbeståndet nyttjas inte effektivt och flyttkedjorna är tröga på grund av inlåsningseffekter. Reavinstbeskattningen utgör idag en tröskel för människor att flytta från sin bostad.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share

Säljer lekmiljöer över hela världen

Vem har inte sett en sådan här groda som vd Daniel Lind håller i? De är Rodecos och säljs av systerbolaget Miwex.

Vem har inte sett en sådan här groda som vd Daniel Lind håller i? De är Rodecos och säljs av systerbolaget Miwex.

ÅTVIDABERG (LT)

I Facetten verkar ett företag som levererar lekmiljöer över hela världen. Det är trygga, säkra och utvecklande saker. Hittills har man vänt sig till företag men nu kommer försäljningen även att vända sig till privatpersoner.

De målade älgspåren på golvet visar vägen till Rodecos lokaler. Någonting antyder att det är lekfullhet som präglar det mesta hos företaget. Man tar ett steg in i fantasins glädje. Här gör man utvecklande lekmaterial och lekmiljöer för barn.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share

Utställningen NEXT: Utopia

Into the wild. Konstnären Andreas Johanssons husvagn i förfall är symbolen för en tid av oerhörd framtidstro där alla ska få det bättre och inga miljöproblem finns.intresse inskannade bilder.

Into the wild. Konstnären Andreas Johanssons husvagn i förfall är symbolen för en tid av oerhörd framtidstro där alla ska få det bättre och inga miljöproblem finns.intresse inskannade bilder.

NORRKÖPING (LT)

Mycket har hänt inom konsten sedan Norrköpings konstmuseum för 70 år sedan öppnade sin ultramoderna byggnad vid Kristinaplatsen. Nu vill Konstmuseet visa konstnärens roll i Norrköpings utveckling genom utställningen NEXT: Utopia.

Inte enbart Konstmuseets utställningsrum fylls med konst. Verken har också hittat ut på stadens gator och torg. Konstverken har till uppgift att låta besökarna reflektera över konstens potential och vara en katalysator för dialog, gemenskap, välmående och kreativt tänkande.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share

Världens Barn- båten i mål

 och Magdalena Forsberg och Johanna Ojala,

Magdalena Forsberg och Johanna Ojala.

SÖDERKÖPING (LT)

En kvart före klockan 22 den 7 oktober lade den 3,5 ton tunga Lifbåt 416 från Skanör- Falsterbo till vid Göta kanal inne i Söderköping, den hade då färdats 19 mil från Sjötorp, två mil nordost om Mariestad i Västergötland. Under fem dagar hade idrottskändisar medelst årkraft tillryggalagt den sträckan.

Ett inslag i insamlingen till Världens Barn med den direktsända tv-finalen under fredagskvällen där Rickard Olsson och Ylva Hällen stod för värdskapet.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share