Kvinnliga författare för jämställdheten

Kvinnliga författare som Selma Lagerlöf (bilden), Ellen Key och Elsie Johansson med flera, är fortsatt oerhört viktiga för  jämställdheten, skiver Gun Jareblad (L).

MOTALA (LT)

Alla, som har ett litet hum om genusvetenskap och kanske läst De gjorde skillnad av Anders Johnson och även Skönhet för alla om Ellen Key, vet att de liberala kvinnorna verkligen gjorde skillnad.

Ellen Key, dotter till den ledande liberalen Emil Key, var förutom lärare vid Whitlockska skolan i Stockholm även synnerligen aktiv i det kulturella och politiska livet kring sekelskiftet 1900. Hon var en av de första förespråkarna för kvinnlig rösträtt och stark anhängare av yttrande- och tryckfriheten.

Gun Jareblad (L)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224

Share

Brand förstörde möjligheten

Kerstin Johansson, gården Smedkärr, minns när Kvarsebo affär blomstrade.

KVARSEBO (LT)

På medeltiden upprättades en förordning med förbud om att ingen affärsverksamhet fick förekomma ute på landsbygden.

All kommers tilläts endast i städerna, men 1846 släpptes regeln och handelsbodar fick upprättas på landsbygden under förutsättning att platsen låg utanför en radie på tre mil från städerna.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224

Share

Årsmöte i Motala centerkrets

Jan Arvidsson till vänster tackar Martin Hjelmar för det fina föredrag han hållit om Godegård.

GodeGård (LT)

En kväll i mitten av februari hade Centerparties kommunkrets årsmöte i Godegårds församlingshem. Ordförande Jan Arvidsson hälsade alla välkomna och beskrev vad som skulle hända under kvällen. Han presenterade även kvällens gäst, Martin Hjelmar.

Martin Hjelmar är ordförande i Godegårds bygderåd och han uttryckte sin glädje över att man valt att ha kretsårsmötet just i Godegård. Han är född och uppvuxen i trakten och varit Godegård trogen förutom några få år.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224

Share

Tystnaden inventeras

50 000 kronor satsas på att mäta och bedöma ljud utmed Östgötaleden. Tysta områden är idag ofta en bristvara och allt fler intresserar sig för dess roll för vårt psykiska mående. Bild: PIXHILL

MJÖLBY (LT)

Region Östergötlands fullmäktige har antagit en motion om Inventering av tysta områden utmed Östgötaleden. Idén till motionen kommer från ledamoten Torgil Slatte (KD), och den har stöd av hela KD-gruppen – och nu alltså även av fullmäktige.

Beslutet innebär att 50 000 kronor satsas på att mäta och bedöma ljud utmed vandringsleden. Denna mätning är även viktig för marknadsföringen av leden och hela regionen för tysta områden är en lisa för själen, men de är idag ofta en bristvara.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share

Världens viktigaste dag

Helene Oscarsson presenterade Klustret och vad som finns.

LINKÖPING (LT)

När Vreta Kluster firade sitt femårsjubileum så lyftes de flesta frågor kring de gröna näringarna och alla var där. Under själv introduktionen till dagen blev det en hyllning till framgångssagan som man ser Klustret som.

Dagen och jubileet presenterades redan innan som världens viktigaste dag. Klustermotorn Helene Oscarsson har tidigare förklarat varför och inledde även jubileet med att berätta att: – Det här är världens viktigaste dag för att det är världens viktigaste frågor vi tar upp.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share

Barnet med järnviljan på plats

Konstverket Barnet med järnviljan är nu invigt och på plats i den nya Drottningrondellen i Motala. Lägg märke till att man kan se trafiken rakt igenom.

MOTALA (LT)

Länstidningens läsare har tidigare läst om hur Eskilstunabon Niklas Mulari fick uppdraget att pryda den nya Drottningrondellen i Motala med ett konstverk. En onsdagskväll i början av februari var utsmyckningen klar och en enkel invigning hölls.

Den tidiga kvällen var bitande kall och blåsig, trots att termometern endast visade på några grader. Det gjorde nog sitt till att de flesta Motalaborna stannade hemma. De som kom var väl påpälsade. Eva Modén, kulturstrateg, bjöd på varm alkoholfri glögg och pepparkakor, något som togs värmande väl emot.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share

Snart drar skvallret igång

Ingrid Sjögren (Camilla Svahn) bekymrar sig för mannen Claes (Markus Fredriksson) nackspärr i pjäsen Skvaller.

HÄSTHOLMEN (LT)

Att hålla liv i kulturella traditioner kräver både arbete och engagemang. Ännu en gång har Revyföreningen Grävlingarna för scenisk muntration letat fram en ny pjäs och börjat repetera i september.

Först varje torsdagskväll när gänget träffas i Hästholmens bygdegård. Närmare premiären blir det också vissa helger.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share

Vårdcentralen siktar högt

Regionpolitiker har besökt vårdcentralen i Valdemarsvik för att bland att diskutera framtida digitalisering för primärvården.

VALDEMARSVIK (LT)

Politiker från regionkoalitionen har varit på besök vid vårdcentralen i Valdemarsvik. På agendan stod bland annat digitalisering och vård på distans.

Värd för träffen var vårdcentralchef Lotta Kettle som tog emot regionråden från länet, Kaisa Karro (S), Anita Jernberger (L), Margareta Fransson (MP) och Göran Gunnarsson (C). Efter informationen följde rundvandring i lokalerna där man fick tillfälle att träffa olika befattningshavare och även någon patient.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share

Två år som region

Göran Gunnarsson (C) kommenterar mycket utifrån sina erfarenheter i arbetet inom Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

ÅTVIDABERG (LT)

Det har gått ett par år sedan Region Östergötland bildades. Var står man nu och hur har idéerna man hade fungerat? Oppositionsrådet Marie Morell (M) kommenterar hur resan varit så här långt.

För ett par år sedan gick Landstinget i Östergötland och Kommunförbundet Östsam samman som Region Östergötland. Medan sjukvården skulle löpa på som tidigare så kom mycket av det nya arbetet att handla om samhällsutvecklingsfrågor.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share

Klarar du en krissituation?

Det är varje medborgares ansvar att se till att klara sig under de första tre dygnen i händelse av en inträffad katastrof, säger Emelie Lagervall.

FINSPÅNG (LT)

Under andra världskriget förhölls sig Sverige neutralt till de krigförande staterna. Vid krigsutbrottet utfärdade regeringen en neutralitetsförklaring för att bevara freden. Trots det började Sverige att bygga upp sitt försvar och många män inkallades som vaktposter runt landets gränser.

Under kalla kriget gav Civilförsvarsstyrelsen ut foldern Om kriget kommer som gav instruktioner om hur varje enskild civilperson skulle agera i ett krigsläge.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share