De bruna papperens tid

Varför utarmas våra stadskärnor, har jag frågat mig många gånger. Det kan ju inte vara enbart att människor ändrat sina köpvanor genom att skicka efter på nätet. I vissa städer är det som det alltid varit, mycket människor som rör sig och många som gör sina inköp. Då och då ställer sig politikerna frågan varför det helt plötsligt sitter brunt papper framför allt fler skyltfönster. Vilket alltså markerar att det är stängt och att lokalen söker en ny hyresgäst. Ungefär på samma gång har det blivit tunnsått med torghandlare också. Torghandel är ju annars en månghundraårig tradition i Sverige. Inte bara för att människor alltid handlat olika varor på torgen utan också för att det var där det sociala livet, där det senaste som hänt, meddelades. Torgen och kyrkbacken bjöd på det senaste i nyhetsväg.

Idag har torgen blivit en oas för en öldrickande publik som knappast söker sig dit för att få reda på det senaste som hänt i staden eller kommunen utan mest för att ta sig ett glas och skratta en stund.

Alltfler kommuner har trängt undan torghandeln och gett öltälten mera plats. Lägg där till att om en krog fått tillstånd att resa ett sådant tält måste övriga som vill ha öltält på samma torg också få tillstånd. En evig karusell.

Därtill har också kulturen fått sig en knäpp på näsan då en given plats för sång, musik, demonstrationer och debatter av olika slag tidigare hade en given plats på torgen. Frälsningsarmén och andra musikaliska uttryck var ju förr en given del av lördagsträffen på torget.

Öltälten försöker hålla uppe kulturen genom att ställa en covertrubadur i en hörna, för övrigt många duktiga, som bjuder på musik. Många gånger ett otacksamt jobb då gästerna i takt med ölen blir ganska högljudda.

Många politiker säger ofta att vi måste bli mera urbana, stadsmässiga, men jagar ändå ut handlarna från de centrala delarna, vilket i sin tur gör att hela stadskärnor snart är enbart en djungel av olika restauranger. Det senaste är att städerna mera ska befolkas av folk som bor centralt tillsammans med krogarna.

Till detta kan läggas att allt fler städer, politiker, vill bygga skyhöga hus med skyhöga hyror mitt i de centrala delarna. Att ta beslutet att bygga hus på mellan 10 och 16 våningar är en klar trend. Allt ska klämmas ihop på en liten yta med hopp om att få fart på handeln i centrum.

Nu kanske det är så att de som blir urbana stadsbor, istället för att få lite omkringsyn, söker sig ut till delar som inte är sammanpackade som sillburkar. Eller rent av ger sig iväg till de stora och magnifika köpcentren utanför som har fri parkering och ett utbud som slår centrumhandel med hästlängder.

Den enda torghandeln, om man kan kalla det så, är väl när det säljs jordgubbar, gravliggare och hyacinter till jul, utanför Systembolaget. Odlarnas givna plats borde ju vara på ett öppet torg. Utanför systemet lär det inte bli några djupare samtal kring livet och framtiden precis. När det inhandlats varor i den butiken är det bråttom hem, och att stoppa ett salladshuvud eller ett knippe morötter i systempåsen, eller medhavd påse, är nog inte aktuellt.

Det känns på samma gång som om kommunerna inte längre har någon plats att bygga på. Allt måste in i centrum. Tittar man på önskemål från invånarna i många kommuner så är det oftast önskemål om tomter utanför de centrala delarna. Detta gäller yngre människor som är på väg, eller har, en familj som växer.

Om denna trend håller i sig, vilket allt pekar på, lär centrum, den urbana delen av kommunen, bli som ett stort äldreboende. Barnfamiljer lär inte hoppa högt av lycka att bo mitt i stan med två, tre barn som längtar ut i det fria.

Pandemin har ju visat att vi svenskar är naturälskande och vill ut i naturen med familjen. Det verkar lite som om att politikerna ligger lite efter de trender som redan slagit igenom i hela Sverige. Det verkar också som att ingen kommun i hela landet och i hela Östergötland förstått att de har mark att köpa, eller rent av äger, som bara ropar efter unga familjer som vill och kan bygga.

Om man ser till hur det ser ut när man passerat kommungränserna så kan det vara flera mil till nästa kommungräns. Avstånden, med alla nya vägar, krymps ju för varje år. Det är ju en ytterst liten del av våra län, och i vårt land, som är bebyggd och bebodd.

Jag tror inte att höghus, fler restauranger och igenproppade torg är en lösning på de alltmer avfolkade centrumdelarna. Gör det enklare för köpmän och kunder att komma till.

Hur många tror att de stora giganterna skulle ha lika många kunder om de hade p-avgifter på sina hektarstora parkeringar.

Intet ont om öltälten men de ger inte centrumhandeln någon skjuts framåt. Frånsett krogarna.

Ulf Holmertz

Share