Ge’t en chans

Sid 22 GTS

En charmig äldre gårdsmiljö med bostadshus från 1800-talet och ryggåsstuga från tidigt 1700-tal. Gårdsmejeri för getosttillverkning. Här finns även stall och flera andra byggnader. Välkommen till Krogersbo 1 och 2 som är veckans gård till salu.

Öster om Gusum är det fågelvägen bara några kilometer till skärgården. Landskapet utgörs till stor del av skog men det finns också öppen jordbruksmark med åkrar och beten. Gårdarna är ofta trevligt belägna. Här kan man verkligen njuta av färden.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share