Klimatomställning och biologisk mångfald

[caption id="attachment_28172" align="alignleft" width="640"] Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet och Eskil Mattsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.[/caption]

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Klimatkrisen är akut, samtidigt som den biologiska mångfalden är hotad. Tyvärr riskerar skydd av biologisk mångfald ofta att försvåra nödvändiga klimatåtgärder. Samhället behöver hantera...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share