Matavfallshantering för miljönytta

Att framställa biogas ur matavfall ger stora miljö- och klimatvinster. Separat sortering av matavfall blir allt vanligare och i Biogas östs region är 87 procent av kommunerna igång – klart över Sverigesnittet på 68 procent.

I Biogas östs nya databas visar vi hur kommunerna i östra Mellansverige tar sig an matavfallet som resurs och vilka mål, insamlingssystem och behandlingsmetoder som används.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150828

Share