Med goda sidoinkomster

gts65

KlocKrIKe (lT)

Här finns en stor fin mangårdsbyggnad och en flygelbyggnad som även den är bostad. En ladugård med hästboxar och stora förrådsmöjligheter. Lite skog och åker hör till. Välkommen till Tororp som är veckans gård till salu.

Klockrike kan med rätta räknas som att ha ett centralt läge i slättbygden. ”Mittemellan allt” är inte sällan bättre än ”mitt i” då man når mycket mer såhär. Bor man dessutom på en bra ort och i en trevlig aktiv närbygd är det

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share