Nio av tio föredrar vård på distans

Ny statistik visar att en stor majoritet av de som har använt digital vård under pandemin kommer att fortsätta med det även framöver.

Digitaliseringen av vården har accelererat under den pågående pandemin. Nu visar ny statistik att en stor majoritet av de som har använt digital vård kommer att fortsätta med det även framöver.

Share

Alla kvinnor måste skyddas från våld

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld och övergrepp. Bild: KAROLINA GRABOWSKA, PEXELS

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd.

Share

Skogsbolag höjer virkespriserna

Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. Samtidigt inrättas också en gallringspremie för barr- och lövmassaved.

Share

Fler pensionärer reste med SJ

Bild: STEFAN NILSSON/SJ

De senaste två månaderna har SJ sett en tydlig uppgång i biljettförsäljningen till pensionärer. I april ökade antalet sålda pensionärsbiljetter med 36 procent jämfört med månaden före…

Share

En skogupplevelse för alla sinnen

Taktila infoskyltar, tillgänglighet och trivsel – projektet i Bönnernskogen fortsätter

Projektet med att tillgänglighetsanpassa skogsområdet vid Bönnernbadet är nu inne på andra året. Nu har stigen som leder till badet bland annat utrustats taktila informationstavlor.

FINSPÅNG (LT)

Förra året påbörjade Finspångs kommun ett projekt att tillgänglighetsanpassa skogsområdet vid Bönnernbadet. I år har stigen som leder till badet utrustats med sittplatser och bord samt…

Share

Medeltiden i Mjölby berättar

Socknarna växer fram – 19 kyrkor med vår egen historia

Kumla kyrka ger en klassisk bild av hur de små medeltida kyrkorna såg ut.

MJÖLBY (LT)

Den stora kyrkobyggnadsepoken, när stenkyrkorna byggdes, inföll i Sverige kring 1100- och 1200-talen. I Mjölby kommun finns 19 kyrkor som alla mer eller mindre har sin historia från…

Share

Jubileumspromenad i Horn

Södra Kinda Bygdegille uppmärksammar kanalens 150 år

Rune Jonsson, Jerker Carlsson och Cecilia Sagrén sitter i styrelsen för Kinda Södra Bygdegille.

HORN (LT)

I år fyller Kinda kanal 150 år och det firas på olika sätt hela sommaren utifrån de restriktioner som gäller. Södra Kinda Bygdegille uppmärksammar jubileet med en promenad i Horns samhälle.

Share

Säkerhetspolitiken ska ligga fast

Vi ska inte stirra oss blinda på ett Nato-medlemskap skriver Miljöpartiet

Camilla Hansén, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet. Bild: EMMA ODE Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Sveriges säkerhetspolitiska linje, med alliansfrihet och breda samarbeten, ska ligga fast. Den svenska linjen tjänar Sverige väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Share

Upptäck coronasäker sport

Discgolf – en utomhussport som passar de flesta

Skogsdungar och öppna ytor. Banan i Skedshult går i varierad terräng.

VALDEMARSVIK (LT)

Att spela discgolf är en sysselsättning som har ökat kraftigt det senaste decenniet. Det byggs hela tiden fler och fler banor och i Valdemarsvik finns det två. Eller åtminstone en och en halv.

Share

Förskola i Ydre antog dansutmaning

Rydsnäs förskola genomförde Jerusalema challenge

Rydsnäs förskola antog Jerusalemautmaningen. På bilden syns några av de medverkande.

RYDSNÄS (LT)

Jerusalema Challenge har vandrat flera varv runt världen under pandemin. Även förskolan i Rydsnäs antog utmaningen.

Share