Personer med synfältsbortfall

[caption id="attachment_5914" align="alignleft" width="583"] VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen utvecklat en simulatorbaserad testmetod för att kunna bedöma om en person med synfältsbortfall kan köra säkert.[/caption] Transportstyrelsen har för första gången beviljat dispens till personer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall. Deras körförmåga har testats i en simulator och bedömts som trafiksäker. I den första omgången är det fem personer som fått dispens. Transportstyrelsen får varje år upp till 200 ansökningar om medicinsk dispens. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller hjärntumör. De flesta får avslag på sin ansökan. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170303

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share