Samarbete mellan kommuner

Theres Stark,VA- och renhållningschef och driftingenjör Reino Blixt vid pumpenheten i drifthuset. Efter midsommar togs anläggningen i full drift och fungerar oklanderligt. En av kommunens största investeringar på budgeterade 65 miljoner kronor.

Theres Stark,VA- och renhållningschef och driftingenjör Reino Blixt vid pumpenheten i drifthuset.

SÖDERKÖPING (LT)

Dagen före midsommar i år provkördes den nya överföringsledningen för spillvatten som har sitt hjärta med pumpstation och kontorsbyggnad vid Lilla Vännerstorp. Ledningen går från gamla reningsverket, mellan Göta kanal och Storån, till Navestad i Norrköping, där den ansluter till Norrköpingsnätet för att slutligen hamna i Slottshagen. Den är 1,6 mil lång. Efter midsommarhelgen togs anläggningen i full drift och fungerar oklanderligt. En av kommunens största investeringar på budgeterade 65 miljoner kronor. Kommunens spillvatten har varit en miljöförstörande faktor på Slätbaken med påföljd att den rödmarkerats. Med den nya investeringen försvinner 15 ton kväve (N) som förorening. En avgörande faktor, som satte fart på utredningen, var ett viteshot på 20 miljoner kronor från länsstyrelsen om ingenting gjordes. Text och bild: OWE BERGGREN Fortsättning publicerad i papperstidningen 151016

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share