Sann fakta bygger demokratier

Ny forskning från International IDEA visar att den svenska demokratin är stark, men också på en oroande trender inom området demokrati. Globalt pågår det en utveckling som visar tendenser att om det vill sig riktigt illa, kan förtroendet för demokratin skadas. Kännetecknande för Sverige, och med tanke på att vår demokrati fyller 100 år 2018, är att vi har grundläggande och viktiga fakta att föra vidare till andra. Vi behövs som globala ledare. Detta är dock ingen anledning till att vara nöjda på hemmaplan. Det finns tendenser även vi behöver motverka. Att International IDEA:s forskning inte fångat upp dessa, är för att mätperioden sträcker sig mellan 1975 och 2015. För det är också därefter som de största skiftena börjat ta form. Men sett till mätåren, då lyfts svenska demokratiframgångar fram; politisk representation, valdeltagande, grundläggande rättigheter och civilsamhällets deltagande. En oerhört stark 40-årig period jämfört med övrig global demokratiutveckling. Fortsättning publicerad i papperstidningen 171201

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share