Stort antal träd på länets elledningar

Vädersäkrade ledningar ger strömmen tillbaka snabbare

Vädersäkring gör skillnad. Ledningen är i drift men träden måste ändå bort så snart som möjligt. Bild: EON

ÖSTERGÖTLAND(LT)

125 Eon-kunder var fortfarande utan ström i Östergötland län vid lunchtid den 1 februari. Men Eons regionchef, Björn Persson, räknar med att alla har strömmen tillbaka under… tisdagskvällen. ”Svårast är att återställa strömmen till 10 kunder på lilla Rätö utanför Västerviks kommun, men vi hoppas kunna få ut ett mobilt reservelverk under dagen”, säger han.

Även om strömmen återvänder understryker Björn Persson att den ändå kan komma och gå under korta stunder.
–Vi har en hel del träd på ledningarna i länet, så vi måste periodvis stänga av strömmen i olika områden för att få bort träden, säger han.

Nu vidtar det långsiktiga arbetet med att reparera och återställa elnätet. I Östergötland arbetar 40 montörer, 8 huggare, 7 maskiner och 2 helikoptrar för högtryck med att byta ut knäckta ledningsstolpar, stormskadade ledningar och transformatorer.

– Det är ett omfattande och grannlaga arbete, som kommer att ta veckor. Men tack vare mycket stora investeringar i stormsäkringar efter stormen Gudrun torde våra kunder inte märkbart påverkas, säger Björn Persson.

Det tog sex veckor innan de sista kunderna fick tillbaka sin ström efter stormen Gudrun. Sedan dess har Eon vädersäk – rat cirka 43 000 kilometer ledning från Skåne till Jämtland, varav cirka 75 procent har grävts ned i marken och 25 procent fått isolerad luftledning – att jämföra med jordens omkrets vid ekvatorn, 40 075 kilometer. Eon har också 125 000 kilometer lokala elledningar runt om i landet, som även de röjs enligt lagstadgade intervaller.

Mellan 2013 och 2019 investerade Eon över 13 miljarder kronor i elnäten. Och mellan perioden 2020 och 2023 ökade investeringarna med 20 procent, till 16 miljarder kronor.

För att en elledning ska vara trädsäker måste ledningsgatan vara mellan 35 och 50 meter bred. De allra största regionala elledningarna, eller elnätets motorvägar, är trädsäkrade och inspekteras löpande.
– Kunder frågar ofta varför vi inte gräver ner alla ledningar, säger Björn Persson. Men att trädsäkra de lokala elledningarna skulle innebära att vi, efter att ha fått tillstånd av berörda markägare, måste röja många, många tusen hektar skog, vilket skulle innebära mycket stora ingrepp i naturen.

Således används andra tekniker för att vädersäkra det lokala elnätet. Vanligtvis, där markförhållandena tillåter, grävs ledningarna ner. Det är den enskilda åtgärd i nätet som gjort störst positiva förändring de senaste 15 åren, med både betydligt färre och betydligt kortare avbrott som följd. Ett annat sätt är att isolera luftledningarna.

– Isolerade ledningar i luften tål i regel ett, två, kanske tre träd mot ledningen mellan stolpar utan att orsaka strömavbrott. Samtidigt är det lätt att se var felet är, säger Björn Persson.

Björn Persson avråder privatpersoner och skogsägare från att utföra eget röjningsarbete.
– Ser du träd som fallit på en ledning, så anmäl det till vår digitala tjänst på webbsidan. Gå inte nära ledningar, det kan vara livsfarligt.

Källa: Eon

Share