Tystnaden inventeras

50 000 kronor satsas på att mäta och bedöma ljud utmed Östgötaleden. Tysta områden är idag ofta en bristvara och allt fler intresserar sig för dess roll för vårt psykiska mående. Bild: PIXHILL

MJÖLBY (LT)

Region Östergötlands fullmäktige har antagit en motion om Inventering av tysta områden utmed Östgötaleden. Idén till motionen kommer från ledamoten Torgil Slatte (KD), och den har stöd av hela KD-gruppen – och nu alltså även av fullmäktige.

Beslutet innebär att 50 000 kronor satsas på att mäta och bedöma ljud utmed vandringsleden. Denna mätning är även viktig för marknadsföringen av leden och hela regionen för tysta områden är en lisa för själen, men de är idag ofta en bristvara.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Världens viktigaste dag

Helene Oscarsson presenterade Klustret och vad som finns.

LINKÖPING (LT)

När Vreta Kluster firade sitt femårsjubileum så lyftes de flesta frågor kring de gröna näringarna och alla var där. Under själv introduktionen till dagen blev det en hyllning till framgångssagan som man ser Klustret som.

Dagen och jubileet presenterades redan innan som världens viktigaste dag. Klustermotorn Helene Oscarsson har tidigare förklarat varför och inledde även jubileet med att berätta att: – Det här är världens viktigaste dag för att det är världens viktigaste frågor vi tar upp.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Barnet med järnviljan på plats

Konstverket Barnet med järnviljan är nu invigt och på plats i den nya Drottningrondellen i Motala. Lägg märke till att man kan se trafiken rakt igenom.

MOTALA (LT)

Länstidningens läsare har tidigare läst om hur Eskilstunabon Niklas Mulari fick uppdraget att pryda den nya Drottningrondellen i Motala med ett konstverk. En onsdagskväll i början av februari var utsmyckningen klar och en enkel invigning hölls.

Den tidiga kvällen var bitande kall och blåsig, trots att termometern endast visade på några grader. Det gjorde nog sitt till att de flesta Motalaborna stannade hemma. De som kom var väl påpälsade. Eva Modén, kulturstrateg, bjöd på varm alkoholfri glögg och pepparkakor, något som togs värmande väl emot.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Snart drar skvallret igång

Ingrid Sjögren (Camilla Svahn) bekymrar sig för mannen Claes (Markus Fredriksson) nackspärr i pjäsen Skvaller.

HÄSTHOLMEN (LT)

Att hålla liv i kulturella traditioner kräver både arbete och engagemang. Ännu en gång har Revyföreningen Grävlingarna för scenisk muntration letat fram en ny pjäs och börjat repetera i september.

Först varje torsdagskväll när gänget träffas i Hästholmens bygdegård. Närmare premiären blir det också vissa helger.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Vårdcentralen siktar högt

Regionpolitiker har besökt vårdcentralen i Valdemarsvik för att bland att diskutera framtida digitalisering för primärvården.

VALDEMARSVIK (LT)

Politiker från regionkoalitionen har varit på besök vid vårdcentralen i Valdemarsvik. På agendan stod bland annat digitalisering och vård på distans.

Värd för träffen var vårdcentralchef Lotta Kettle som tog emot regionråden från länet, Kaisa Karro (S), Anita Jernberger (L), Margareta Fransson (MP) och Göran Gunnarsson (C). Efter informationen följde rundvandring i lokalerna där man fick tillfälle att träffa olika befattningshavare och även någon patient.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Två år som region

Göran Gunnarsson (C) kommenterar mycket utifrån sina erfarenheter i arbetet inom Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

ÅTVIDABERG (LT)

Det har gått ett par år sedan Region Östergötland bildades. Var står man nu och hur har idéerna man hade fungerat? Oppositionsrådet Marie Morell (M) kommenterar hur resan varit så här långt.

För ett par år sedan gick Landstinget i Östergötland och Kommunförbundet Östsam samman som Region Östergötland. Medan sjukvården skulle löpa på som tidigare så kom mycket av det nya arbetet att handla om samhällsutvecklingsfrågor.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Klarar du en krissituation?

Det är varje medborgares ansvar att se till att klara sig under de första tre dygnen i händelse av en inträffad katastrof, säger Emelie Lagervall.

FINSPÅNG (LT)

Under andra världskriget förhölls sig Sverige neutralt till de krigförande staterna. Vid krigsutbrottet utfärdade regeringen en neutralitetsförklaring för att bevara freden. Trots det började Sverige att bygga upp sitt försvar och många män inkallades som vaktposter runt landets gränser.

Under kalla kriget gav Civilförsvarsstyrelsen ut foldern Om kriget kommer som gav instruktioner om hur varje enskild civilperson skulle agera i ett krigsläge.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Damerna som värmer Litauen

Bildas stickgrupp i koncentration. För en oinvigd ser ju hantverket väldigt svårt ut…

BOXHOLM (LT)

De har träffats i många år för att sticka till välgörande ändamål. Samtidigt har de trevligt, pratar och skrattar, men nog är stickgruppen värda mer uppmärksamhet än de normalt får.

Fredagarnas kaffeservering med underhållning ger en del pengar till verksamheten, och kaffeserveringen tioårsjubilerar nu i mars. Det var en anledning att fira med tårta vid stickgruppens vårpremiär.

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Kyndelsmässofest som växer

Knallar som förr och kärlek med förhinder

VADSTENA (LT)

En skylt berättar att den första Kyndelsmässomarknaden äger rum år 1442. I nutid startar festen 2013 och det är nu det femte året som Kyndel firas på Rådhustorget den första helgen i februari, numera bara på lördagen och det räcker bra tycker Ann-Kristin Spendrup Engman, som har deltagit i flera år.

Hon säljer mössor, skinn och garn från sin angorafarm hemma i Urbjörn på Omberg.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Huset som egentligen inte finns

Idag är det igenväxt vid Bjärkebo men man anar hur fint här en gång var.

HANNÄS (LT)

På sin tid var det ett väldigt fint hus och det syns än idag trots att det stått obebott under många år. Idag syns spåren av tidens tand tydligt. Det lär fortfarande ändå vara möjligt att renovera detta unika hus som varken är herresäte eller allmoge.

Ett stycke utanför Hannäs finns ett stort ovanligt trähus med två rödmålade timrade ekonomibyggnader som flyglar. Ingen har bott där på många år och man ser att det påverkats av det.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217