Sans och måtta

Vårvintern anno 2024 är förhoppningsvis till ända när ni läser detta. Här i Boxholm hittar man när detta skrivs bara snö i vissa djupa diken ute i skogarna samt naturligtvis i den seglivade glaciären vid…

Share

Mängdlära

Fast en literförpackning bör rymma en liter, precis som ett stop innehöll ett stop och en kanna en kanna på den tiden vi mätte i sådana, finns det tillfällen när det verkar handla om…

Share

En pigg 120-åring

Nu må jag vara lätt partisk i frågan, men om det ska göras en lista över de tio mest givande upplevelserna i vårt landskap sommartid, anser jag att en ångbåtstur med Boxholm II på…

Share

Gallra och stapla

Tredje delen

Jag antar att bibliotekarier är som folk i allmänhet, det vill säga väldigt olika varandra inbördes. En del älskar att sortera böckerna i bokstavsordning i hyllorna medan andra föredrar själva letandet.

Share

Gallra och stapla

Andra delen

Att gallra i fakta är en stor utmaning när faktavolymerna ökar. Jämte hyfsad allmänbildning är därför ett källkritiskt förhållningssätt nödvändigt, och inte minst…

Share

Gallra och stapla

Första delen

Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser, säger man. Betydelsen är att hur många pompösa mål eller flåshurtiga ideal vi än bekänner oss till, leder…

Share

… till högstadiets skolgård…

Sista delen

Det kanske förvånar en och annan att vi hade en rökruta på skolgården åren 1974-77, men jag vill minnas att den fanns kvar ännu på 1980- talet, även om platsen för rökning flyttades…

Share

… till högstadiets skolgård…

Första delen

Vi som lirar i seniorlaget kan ibland komma på oss själva med att lite vemodigt snegla på yngre exemplar av människosläktet när de jublar över sina märkesdagar: de slutar nian, de tar studenten, de blir myndiga.

Share

… via mellanstadiet…

Mellan lågstadiets barnsliga nyfikenhet å ena sidan och högstadiets relationsdrama, komplett med svettiga och tafatta orrspel å den andra, låg…

Share

Lågstadiets skolgårdar…

Vad gör barnen på rasterna nu för tiden? Ja, om de får ha med sina mobiler ut, är risken ganska stor att de sitter på murar, på soffor eller i korridorerna och gör sådant som barn gör i sina mobiler.

Share