På Ingjalds tid – 2

Med sex rivaler lagom redlösa, gav Ingjald order till sina trogna män att beväpna sig och ställa sig runt byggnaden. Därefter lät han sätta eld på huset, och när småkungarna och deras män försökte ta sig ut ur lågorna, slogs de raskt ihjäl av Ingjalds folk. Så fick han namnet Illråde, berättar sagan.

Share

På Ingjalds tid – 1

Som historieintresserad bör man tidigt lära sig att vara källkritisk, eftersom detta är en nödvändig egenskap för att värdera olika urkunder och bedöma sanningshalten i berättelser av olika slag.

Share

Kvalitetstid

Vad är kvalitetstid? Jag antar att det finns lika många olika svar på den frågan som det finns människor, men jag tror ändå att begreppet för de flesta är förknippat med att njuta av livet ensam eller i gott sällskap.

Share

Drivkrafter – 3

Frågan om vad som driver oss människor hänger intimt samman med frågan om meningen med livet, vilken som bekant kan diskuteras i en evighet utan att man kommer till klarhet. En humanist och en biolog lär aldrig komma till samma slutsats i någon av frågorna, eftersom man inom biologin…

Share

Drivkrafter – 2

Den simplaste och samtidigt mänskligaste drivkraften är lustprincipen eller hedonismen: vi söker njutning, vällust, stimulans av vårt lustcentrum i hjärnans belöningssystem.

Share

Drivkrafter – 1


Vad är det som driver oss? Frågan är enkel att ställa men svår att besvara, inte minst då vi kommer att få skilda svar från olika människor – och vi kan också få olika svar från en och samma människa beroende på när och kanske också var vi ställer frågan.

Share

Killenocken i cyberrymden – 2


Våra privata
delar – eller ”hemliga ting” som jag har sett dem benämnas i gamla rättsprotokoll från det sippa 1800-talet – har i alla tider benämnts på ett vis mellan skål och vägg, på ett annat mellan lakanen hemma i stugan och på ett tredje i mer offentliga sammanhang.

Share

Killenocken i cyberrymden

Likt en ogift barnmorska av den riktigt gamla stammen, ämnar jag denna vecka diskutera våra fortplantningsorgan utan att nämna dem vid deras mer folkliga namn. Anledningen till min ovanligt stora försiktighet härrör från reaktionerna i ett av våra sociala medier då…

Share

En mimares bekännelser – 5

Sjungit i duschen har jag aldrig gjort, antagligen på grund av risken för att någon skulle råka att höra mig. I bilen, däremot, har jag släppt loss, inte minst då jag har befunnit mig på hemväg sent någon vardagskväll efter föreläsningar runt om i länet.

Share

En mimares bekännelser – 4

Där stod jag inför hela klassen, kallsvettig och med allt blod samlat i ankelhöjd. Vid orgeln satt den överåriga vikarien vars namn jag har glömt för länge sedan. Hon spelade ”Den blomstertid nu kommer” och jag fann ingen annan råd än att prata mig igenom texten,…

Share