Biskopen kom på besök

Martin Modéus visiterade Valdemarsvik-Ringarums pastorat

Biskop Martin Modéus talar inför dem som var samlade i församlingshemmet i Valdemarsvik, efter mässan som tidigare hållits i kyrkan.

VALDEMARSVIK (LT)

Biskop Martin Modéus har varit på visitation i Valdemarsvik–Ringarums pastorat. En före – teelse som ändrat karaktär från kontroll till uppmuntran. De olika

Share

Skogsägare höll årsmöte

Framtidstro för Södra i Söderköping

Ordföranden Anders Ek kallade fram de närvarande ledamöterna i förtroenderådet som fick presentera sig för deltagarna på stämman. Vid podiet sitter mötesordföranden Hugo Andersson och mötessekreteraren Lars Andersson.

VALDEMARSVIK (LT)

Norrköpings Skogsbruksområde inom Södra Skogsägarna har hållit sitt årsmöte i Söderköping. Mötet andades framtidstro och det pekades

Share

Ambassadör för integration

LRF delade ut hedersutmärkelse till Johnny Nilsson

Johnny Nilsson vid en av maskinerna ute i verkstaden på Stora Mossen.

VALDEMARSVIK (LT)

Johnny Nilsson med företaget SMP AB, Stora Mossens gård, utanför Valdemarsvik har fått en fin utmärkelse av LRF. Nämligen LRF:s Ambassadör för integration

Share

Gemenskapsnavet i Ringarum

Ny mandatperiond för Marika i 90-årsjubilerande RIF

Bilder från verksamheten i Ringarums IF. Barn- och ungdomsverksamheten är hjärtat i föreningen där man jobbar aktivt med värdegrundsarbete och anordnar många gemenskaps-främjande aktiviteter utöver fotbollen.

RINGARUM (LT)

Hon är nyvald för en ny mandatperiod, Marika Koivuluoto, som pratar sig varm för sin i år 90- årsjubilerande idrottsklubb Ringarums IF. Hon är dess ordförande,

Share

På vårvandring i Valdemarsvik

Havsnära hänförande naturupplevelser

Gryts skärgård och ön Harstena, dit det går bra att ta sig från Fyrudden med Östgötatrafiken. En vandring på den före detta sälfångarön är en lisa för själen. Bild: MARIE FRODE

VALDEMARSVIK (LT)

Efter en ovanligt grå vinter längtar vi efter ljuset igen. Och vi längtar ut i det fria! Valdemarsviks kommun har många smultronställen att upptäcka för

Share

Glädje och framtidstro i Viken

Första spadtagen för Sörbys nya förskola

Två nya förskolor i Valdemarsviks kommun ska byggas. Redan i augusti 2020 kommer fem nya avdelningar öppnas upp och välkomna barn, föräldrar och pedagoger. Bild: HELENA KARLSSON

VALDEMARSVIK (LT)

Det rådde febril aktivitet på fältet vid Sörbyskolan på fredagsmorgonen. Barn, föräldrar, pedagoger, rektor, skolchef, politiker och representanter från Skanska fanns på plats för att

Share

Träffar om positivt samspel

Premiär för vägledande samtal föräldrar-barn i Funkishuset

Föräldraträffarna Vägledande samtal enligt ICPD syftar till att främja gemenskap, utveckling
och medkänsla med andra människor och därmed motverka ensamhet, utanförskap
stigmatisering, fientlighet och alla de känslor som kan uppstå. Bild: PIXHILL

VALDEMARSVIK (LT)

Valdemarsviks kommun inbjuder till föräldraträffar i vår med syfte att stimulera ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Den första träffen i ett utbildningspaket om fyra hölls den 5 februari och den andra den 12:e. – Några anmälda föll bort vid första träffen, men fyra föräldrar var med vilket är ett bra gensvar, tycker vi.

Share

Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

Personligt ombud är ett stöd för den som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning samt är skriven i Valdemarsvik.

VALDEMARSVIK

För den som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället.

Share

En satsning på föreningslivet

Valdemarsviksportalen – med startbidrag från projektet Leader Kustlandet

Thomas Ekh presenterar en ny satsning i Valdemarsvik. Bland annat kan föreningarna presentera sin verksamhet genom podcasts, poddradio. Bild: PRIVAT

VALDEMARSVIK (LT)

Nu kan föreningarna i Valdemarsvik skriva, podda och videoblogga om sin verksamhet och sina evenemang via Valdemarsviksportalen på Internet.

Share

Inventering av avlopp pågår

Många enskilda avlopp är farliga för hälsa och miljö

Ny avloppsanläggning. Nu pågår en inventering för att åtgärda undermåliga avlopp.

VALDEMARSVIK (LT)

Bristfälliga avlopp kan utgöra en fara för människors hälsa och miljö. Miljökontoret i Valdemarsvik och Söderköping genomför en avloppsinventering som syftar till att undermåliga avlopp åtgärdas.

Share