Kvoter hotar torsken

Östersjöfisken måste förvaltas på ett hållbart sätt

De svenska yrkesfiskarna är professionella och ansvarsfulla och menar på att det i längden gynnar dem att ha en lägre kvot i västra Östersjön. Annars finns det snart ingen fisk kvar att fiska, skriver insändarna.

Den 15  oktober enades EU:s medlemsländer om fiskekvoterna för 2019 i Östersjön. Återigen så verkar majoriteten av EU:s medlemsländer inte

Share

Stopp i välfärden med (S) förslag

Stoppa vinsterna” slår hårt mot företagsamheten och valfriheten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har efter påtryckningar från Vänsterpartiet lagt fram ett förslag som de hävdar ska stoppa vinster i välfärden.

Det finns stora utmaningar för att vi ska klara framtidens välfärd. Behoven är stora och bristen på personal till vissa delar akut. På sina håll finns det tydliga brister i kvalitet. Men

Share

Större frihet i valet

Centerpartiet vill underlätta för föräldrar

Elisabet Nilsson, Centerpartiet Ödeshög, hoppas att det ska bli enklare att vara förälder till förskolebarn i Ödeshög efter att den nya motionen antas.

ÖDESHÖG (LT)

Frågan om hur fritt valet är kring om hur man har sitt barn på förskolan har gått het i Centerpartiet Ödeshög den senaste tiden. Man är överens om att något borde göras för

Share

Korkat förstöra naturen ännu mer

Det skulle bli win-win, tror Samuel Stenstrand. ”Kommunen sparar pengar och jag känner att jag bidrar till bättre miljö.”

ÖDESHÖG (LT)

Nu vill Centerpartiet i Ödeshög ta till vara på resurserna genom att införa återbruk på återvinningscentralen. Det är korkat och det gör mig arg att kommunen betalar pengar

Share

Kriserna kräver mer samarbete

Fredsprojektet EU står inför ett vägskäl

Tack vare EU kan vi resa fritt, arbeta och studera var vi vill och handla över gränserna. Många tar detta för givet, men det har varit en lång och mödosam process för

Share

Att våga säga vad jag tycker

I Sverige har vi yttrandefrihet, det vet vi alla, trots det känner många att det inte är helt OK att ställa frågor inom alla områden.
Opinionsinstitutet Demoskop har undersökt om människor upplever att vissa saker är svårare än andra att prata öppet om. Resultatet visar en tydlig politisk skillnad i vad man

Share

Fel analys om både flyg och tåg

Opinion

I Miljöpartiets Sverige åker alla kollektivt. Det har nu blivit klart sedan partiet släppt det som ett vallöfte. Hur det rent praktiskt ska gå att lösa återstår fortfarande att se. Bara MP vet i nuläget.

Vallöftet framstår troligtvis bland invigda som en säker valvinnare. Det MP egenhändigt vill lösa åt väljarna, är ett unisont biljettsystem för alla resenärer som reser genom Sverige med buss och tåg.

Share

Öka säkerheten på våra sjukhus

Vi lever i en allvarsam tid med påtagliga hot från olika håll. I veckan väcktes åtal mot Rakhmat Akilov, som har erkänt terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Återkommande rapporteras också om grova brott som begås och om polisens bristande förmåga att bekämpa den grova brottsligheten.

Ett fenomen som börjat uppmärksammas på senare tid är hot och våld mot personal på sjukhusens akutmottagningar, till exempel i samband med att gängkriminella personer kommer in skadade. Det är en helt oacceptabel utveckling som måste brytas genast.

Problemet är störst på sjukhusen i de stora städerna, men även utanför Stockholm, Göteborg och Malmö kan hot och våld förekomma. Sjukhus och akutmottagningar finns för att hjälpa människor i nöd och de måste vara trygga platser.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share

Mycket klimatnytta för pengarna

Häromdagen visade SVT ett avsnitt av Vetenskapens värld, där en del av förra årets många naturkatastrofer skildrades. Jordbävningar har uppenbarligen inget med klimatförändringarna att göra, men att stormar och orkaner tenderar att bli starkare över Atlanten och drabba Karibien och USA med allt större förödelsekraft kan delvis förklaras av att det översta vattenlagret blivit varmare och djupare.

Det krävs åtgärder för att stoppa klimatförändringarna, men liksom på andra politikområden är det på miljö- och klimatpolitikens område viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva och leder till förändring på riktigt. Klimatet är en ödesfråga. Det finns inget enskilt land eller parti som kan göra anspråk på att lösa den frågan ensam. Det är angeläget att alla världens länder och politiker kommer samman för att hitta en lösning. För vår del börjar det här i Sverige.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Share

Kunskap i svenska för medborgarskap

I veckan presenterade Moderaterna en rad förslag som går ut på att öka kraven på nyanlända att lära sig svenska. Goda kunskaper i svenska språket är en nyckel till integration i Sverige. Omfattande forskning visar att språket är särskilt viktigt för att bli en del av ett nytt land. Goda språkkunskaper handlar inte minst om möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och ordna egen försörjning.

Språket är också väsentligt för individens möjligheter till demokratisk delaktighet, vilket bland annat har konstateras av 2013 års Medborgarskapsutredning. Förutsättningarna att utöva de rättigheter som är kopplade till medborgarskap, såsom rösträtt i riksdagsval, förbättras avsevärt om man behärskar svenska och därmed till exempel kan följa den allmänna debatten.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ord – förande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119

Share