Ny bredbandsstrategi krävs

Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen, vill se en uppdaterad bredbandsstrategi. Bild: JOAKIM HOEGFELDT

År 2016 kom Sveriges senaste bredbandsstrategi. En strategi som då, för sex år sedan, hade högt ställda mål som skulle skapa goda förutsättningar för att göra Sverige till en digital…

Share

WWF: Klimatkrisen och mångfalden

Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Bild: WWF

En kopp kaffe under en fikapaus i skogen kan ses som lika självklart som alla djur och växter som lever där. Men artdöden hänger tätt samman med klimatkrisen och på samma sätt…

Share

Närundervisning blir huvudregeln i höst

Bäst för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa

Utbildningsminister Anna Ekström. Bild: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

SVERIGE

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärreller distansundervisning som huvudregel…

Share

Dags att göra rätt från början

Den bästa jordbruksmarken ska användas för mat – inte byggande

Jeanette Blackert, Regionordörande för LRF Östergötland, vill lyfta fram att få länder i världen kommer att vara kornbodar i framtiden.

Mark- och miljödomstolen har den senaste tiden behandlat många överklaganden av olika kommuners önskan om att få bygga på bördig och produktiv jordbruksmark. I nästan alla…

Share

Säkerhetspolitiken ska ligga fast

Vi ska inte stirra oss blinda på ett Nato-medlemskap skriver Miljöpartiet

Camilla Hansén, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet. Bild: EMMA ODE Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Sveriges säkerhetspolitiska linje, med alliansfrihet och breda samarbeten, ska ligga fast. Den svenska linjen tjänar Sverige väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Share

Interpellation från Magnus Ek:

Pendlingsmöjligheterna hotas i Östergötland och Mälardalen

Magnus Ek (C) kräver svar av regeringen om vilket ansvar staten och statligt ägda SJ har för att upprätthålla kollektivtrafiken under pandemin. Bild: FREDRIK WENNERLUND/CENTERPARTIET

Magnus Ek kräver svar av regeringen om vilket ansvar staten och statligt ägda SJ har för att upprätthålla kollektivtrafiken under pandemin.

Share

Mer samarbete krävs för äldreomsorgen

”Äldre sköra, med stora behov av sjukvård och omsorg, är de som har störst nytta av en fast vårdkontakt.”

Nu är äntligen vaccinationerna igång. I sommar planeras befolkningen ha fått sina doser. Det är bra, det är vägen till att pressa ned sjukdom och dödsfall i befolkningen, till minskad Covidbelastning…

Share

Arbetsgivaravgiften på lönebeskedet

Viktigt att se hur stor del av förvandlingen från netto- till bruttolön som faktiskt är skatt

Johan Gustafsson, Regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Det kommer nu många förslag om skattereformer. För en konstruktiv debatt om skatter vore det bra om de vore mer synliga. Här kan arbetsgivare enkelt göra skillnad genom att visa hela skatten på lönebeskedet.

Share

Stor vårdskuld trots gott resultat

En miljard plus i bokslutet – men vårdköerna växer

Oppositionsrådet Marie Morell (M).

På regionstyrelsens sammanträde den tredje februari, presenterades Region Östergötlands preliminära bokslut för 2020; ett resultat på + 1 048 miljoner kronor. Ett resultat som är…

Share

En frizon där alla får chansen

Östgötska moderatkvinnot svarar Ulf Holmertz

Joanna Sjölander, Norrköping, är ordförande för Moderatkvinnorna i Östergötland.

Tack Ulf Holmertz för att du uppmärksammar vårt upprop – självklart ska hela samhället vara en frizon där alla människor får chansen!

Share