Kunskapsklyftan – vad gör vi?

Stora betygsskillnader mellan flickor och pojkar

Pojkarnas skolbetyg halkar efter flickornas allt mer vilket är ett problem både för individen och samhället i stort.

I Östergötland är det endast i en kommun, Ydre, som pojkarna har bättre genomsnittligt meritvärde än flickorna avseende slutbetyg från årskurs 9.

Share

Protester mot nedläggning

Arla kritiseras för beslut angående Boxholms mejeri

Boxholms mejeri räknar sina anor från 1890. Arlas beslut att lägga ned mejeriet har möts av stora protester.

Boxholms mejeri, i södra Östergötland, är troligen Sveriges äldsta mejeri. För några år sedan köptes mejeriet av den multinationella mejerijätten Arla.

Share

Rösta i EU-valet – för ett bättre klimat

Utsläppen skulle minska drastiskt med europisk koldioxidskatt

Om EU med närmare 500 miljoner invånare blir ledande i världen på klimatområdet får det en stor kraft.

I ett tal i Paris den 9 maj 1950 föreslog dåvarande utrikesministern i Frankrike Robert Schuman att en kol- och stålunion skulle bildas mellan Frankrike och Tyskland för att förhindra ett nytt krig mellan länderna.

Share

Juno Blom ny ordförande för Östgötaliberalerna

Årsmötesreferat från Liberalerna Östergötlands årsmöte den 27 april

Årsmötestalare på Liberalerna Östergötlands årsmöte var riksdagsledamoten Allan Widman, Malmö.

Liberalerna i Östergötland har hållit årsmöte i pingstkyrkans lokaler i Motala med ett 70-tal deltagare, varav 57 var ombud.

Share

Kriserna kräver mer samarbete

Fredsprojektet EU står inför ett vägskäl

Tack vare EU kan vi resa fritt, arbeta och studera var vi vill och handla över gränserna. Många tar detta för givet, men det har varit en lång och mödosam process för

Share

Att våga säga vad jag tycker

I Sverige har vi yttrandefrihet, det vet vi alla, trots det känner många att det inte är helt OK att ställa frågor inom alla områden.
Opinionsinstitutet Demoskop har undersökt om människor upplever att vissa saker är svårare än andra att prata öppet om. Resultatet visar en tydlig politisk skillnad i vad man

Share

Fel analys om både flyg och tåg

Opinion

I Miljöpartiets Sverige åker alla kollektivt. Det har nu blivit klart sedan partiet släppt det som ett vallöfte. Hur det rent praktiskt ska gå att lösa återstår fortfarande att se. Bara MP vet i nuläget.

Vallöftet framstår troligtvis bland invigda som en säker valvinnare. Det MP egenhändigt vill lösa åt väljarna, är ett unisont biljettsystem för alla resenärer som reser genom Sverige med buss och tåg.

Share

Öka säkerheten på våra sjukhus

Vi lever i en allvarsam tid med påtagliga hot från olika håll. I veckan väcktes åtal mot Rakhmat Akilov, som har erkänt terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Återkommande rapporteras också om grova brott som begås och om polisens bristande förmåga att bekämpa den grova brottsligheten.

Ett fenomen som börjat uppmärksammas på senare tid är hot och våld mot personal på sjukhusens akutmottagningar, till exempel i samband med att gängkriminella personer kommer in skadade. Det är en helt oacceptabel utveckling som måste brytas genast.

Problemet är störst på sjukhusen i de stora städerna, men även utanför Stockholm, Göteborg och Malmö kan hot och våld förekomma. Sjukhus och akutmottagningar finns för att hjälpa människor i nöd och de måste vara trygga platser.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share

Mycket klimatnytta för pengarna

Häromdagen visade SVT ett avsnitt av Vetenskapens värld, där en del av förra årets många naturkatastrofer skildrades. Jordbävningar har uppenbarligen inget med klimatförändringarna att göra, men att stormar och orkaner tenderar att bli starkare över Atlanten och drabba Karibien och USA med allt större förödelsekraft kan delvis förklaras av att det översta vattenlagret blivit varmare och djupare.

Det krävs åtgärder för att stoppa klimatförändringarna, men liksom på andra politikområden är det på miljö- och klimatpolitikens område viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva och leder till förändring på riktigt. Klimatet är en ödesfråga. Det finns inget enskilt land eller parti som kan göra anspråk på att lösa den frågan ensam. Det är angeläget att alla världens länder och politiker kommer samman för att hitta en lösning. För vår del börjar det här i Sverige.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Share