Interpellation från Magnus Ek:

Pendlingsmöjligheterna hotas i Östergötland och Mälardalen

Magnus Ek (C) kräver svar av regeringen om vilket ansvar staten och statligt ägda SJ har för att upprätthålla kollektivtrafiken under pandemin. Bild: FREDRIK WENNERLUND/CENTERPARTIET

Magnus Ek kräver svar av regeringen om vilket ansvar staten och statligt ägda SJ har för att upprätthålla kollektivtrafiken under pandemin.

Share

Mer samarbete krävs för äldreomsorgen

”Äldre sköra, med stora behov av sjukvård och omsorg, är de som har störst nytta av en fast vårdkontakt.”

Nu är äntligen vaccinationerna igång. I sommar planeras befolkningen ha fått sina doser. Det är bra, det är vägen till att pressa ned sjukdom och dödsfall i befolkningen, till minskad Covidbelastning…

Share

Arbetsgivaravgiften på lönebeskedet

Viktigt att se hur stor del av förvandlingen från netto- till bruttolön som faktiskt är skatt

Johan Gustafsson, Regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Det kommer nu många förslag om skattereformer. För en konstruktiv debatt om skatter vore det bra om de vore mer synliga. Här kan arbetsgivare enkelt göra skillnad genom att visa hela skatten på lönebeskedet.

Share

Stor vårdskuld trots gott resultat

En miljard plus i bokslutet – men vårdköerna växer

Oppositionsrådet Marie Morell (M).

På regionstyrelsens sammanträde den tredje februari, presenterades Region Östergötlands preliminära bokslut för 2020; ett resultat på + 1 048 miljoner kronor. Ett resultat som är…

Share

En frizon där alla får chansen

Östgötska moderatkvinnot svarar Ulf Holmertz

Joanna Sjölander, Norrköping, är ordförande för Moderatkvinnorna i Östergötland.

Tack Ulf Holmertz för att du uppmärksammar vårt upprop – självklart ska hela samhället vara en frizon där alla människor får chansen!

Share

Sätter press i biodrivmedelsfrågan

Regionens arbete med att påverka EU i bioenergifrågan fortskrider

Region Östergötland menar att biodrivmedel med hög klimatprestanda fortsatt kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga och bidra till klimatomställningen. Bild: BIOGAS ÖST

Region Östergötlands aktiva arbete med att påverka EU i bioenergifrågan fortskrider. I två remissvar trycker regionrådet Julie Tran (C) på att biodrivmedel bidrar till klimatomställningen.

Share

Det råder ingen platsbrist på sjön

Sjöfart är en grundpelare för svensk ekonomi

Ett medelstort fartyg i Östersjön kan motsvara 500 lastbilar på de svenska vägarna.

Sverige är en sjöfartsnation. Med en av Europas längsta kuster och ca 150 hamnar finns goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter. Många av Sveriges hamnar…

Share

Debattartikel: Lucia – ljus i mörkret

Hennes öde tillhör tyvärr inte det förgångna

Det är mer än sjuttonhundra år sedan Lucia dödades men hennes öde tillhör dessvärre inte det förgångna. Bild: MAGNUS ARONSSON/IKON

SVERIGE

En ung flicka blev bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia. Nu på söndag firar vi hennes minne.

Share

Viktig utredning för östgötska skogarna

Utredningen som skulle stärka äganderätten i skogen har presenterats. Resultatet ser dock ut som att äganderätten, utredningens huvuddirektiv, snarare försvagas än stärks.

Share

Coronatider: Kosläpp utan folkfest

Arlas populära kosläpp sänds bara online

Inställd folkfest. Årets kosläpp kommer att sändas online på grund av coronapandemin.

I år ställer vi på Arla tyvärr in den publika delen av kosläppen och sänder online för att inte riskera smittspridning från corona. Det brukar vara folkfest. Bullar och

Share