Satsningar i hembygdsgården

En pärla mitt i centrala Mjölby

”Så roligt att få visa dessa kläder som vi har så många minnen från”, kommenterar Ingrid.

MJÖLBY (LT)

Trots att mycket är annorlunda har Mjölby hembygdsförening gjort satsningar inför sommaren.

Share

Samvaro under grönt tak

Friluftsgudstjänst i skön natur

Monika Axell tycker att kaffet smakar speciellt gott i den vackra naturen.

MJÖLBY (LT)

Uppe på en kulle, där förr klockstapeln till Väderstad gamla kyrka låg, samlades en grupp till gudstjänst söndagen den 14 juni.

Share

Handel håller centrum levande

Tuffa tider för små butiker i Mjölby

Skänningebutiken har karaktär. Till det bidrar inte minst inredningen med exempelvis den gamla butiksdisken från tidigt 1900-tal.

MJÖLBY (LT)

Vad gör ett levande centrum? Framförallt är det människor, butiker och caféer som skapar känsla. En balansgång är även den mellan tradition och förnyelse.

Share

Eldsjäl vill hjälpa nysvenskar

En framtid på svensk arbetsmarknad – Urban Widholm bereder vägen

Solweig och Urban ser fram mot att starta verksamhet i Östergötland. Här står de framför lokalerna där utbildningarna kommer att äga rum.

SKÄNNINGE (LT)

Urban Widholm och hans fru Solweig är sedan ett år tillbaka nya ägare av tidigare pingstkyrkan i Skänninge.

Share

Kyrkan fyller viktig funktion

Räcker en hjälpande hand till alla som behöver

Sara Olofsson är en av de inom kyrkan som är engagerade i att finna nya arbetsformer.

MJÖLBY (LT)

Svenska kyrkan har många samhällsfunktioner. Verksamheten är förknippad med nära kontakt människor emellan liksom med många traditioner och familjehögtider.

Share

När färden gick på smalspårigt

(Nästan) bortglömda östgötska järnvägsknutar

En karta över smalspårsbanorna i Östergötland.

MJÖLBY (LT)

Att Mjölby är en järnvägsknut av rang vet de flesta – men hur många vet att både Skänninge och faktiskt även Väderstad fram till slutet på 1950-talet var järnvägsknutar?

Share

Snabb omställning för skolorna

Sjung om studenten…

Känslosamt och tråkigt är att studentexamen måste firas på ett annorlunda sätt detta år säger Kristina Lohman.

MJÖLBY (LT)

Många elever är besvikna i dessa tider. Efter många års studier får de inte fira sin studentexamen på traditionellt vis. Besvikelsen måste vara stor men när något

Share

Nya perspektiv på hembygden

Upptäck naturreservat, kulturminnen, kyrkor och hembygdsgårdar

Ingmari Karlsson, turistsamordnare, är en eldsjäl bakom den gästvänliga turistbyrån i Skänninge.

MJÖLBY (LT)

Vi måste tänka om… Nu i maj brukar Sverige vakna och visa upp allt som finns att besöka och uppleva. Turistoch besöksnäringen gör sig redo att ta emot tusentals besökare från hela

Share

Digitaliseringen är en styrka

Möjlighet till snabba omställningar till nytta under coronakrisen

– Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, tryggheten och tillgängligheten samt använda våra resurser till mer värdeskapande arbete, berättar Magdalena Green, utvecklingsledare för digitaliseringen inom Mjölby kommun. Bild: CRELLE PHOTOGRAPHY

MJÖLBY

Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun har stort fokus på förändring och digitalisering för att möta de utmaningar välfärden står inför. Arbetet med

Share

Varför så mycket Dacke i Mjölby?

Många platser har namn efter smålänningen som levde på 1500-talet

Porträtt som sägs föreställa Nils Dacke, okänd konstnär.
Källa: HISTORIESAJTEN.SE

MJÖLBY (LT)

Dackeplan, Dackeskolan, Dackegatan och restaurang Dacke – Varför har så många platser i 100-åringen Mjölby fått namn efter smålänningen Nils Dacke som levde

Share