Tuffare marknadsföring

Bättre leta nya hyresgäster än att riva

Pär Hellman är ny vd för Ydrebostäder och vill se en ökad uthyrning genom tuffare marknadsföring.

YDRE (LT)

Från slott till hyreslägenheter i en landsbygdskommun – den resan har Ydrebostäders nye vd Pär Hellman gjort. Han ser arbetet med att utveckla Ydrebostäder som en spännande utmaning.

Share

Ydrepolitikerna avgör i frågan

Bygga ny idrottshall eller inte i Ydre

Ydreskolans idrottshall har 50 år på nacken. Ska den ersättas av en ny fullstor hall eller kanske renoveras?

YDRE (LT)

En fullstor idrottshall någonstans i Ydre. Eller bara renoveringar av de båda nuvarande idrottssalarna i Hestra och Österbymo. Det är en huvudvärk som bepolitikerna behöver ta tag i.

Share

Ydre måste ingå i ett leaderområde

Krav för finansiering från EU-fond

Blir det leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd för Ydres del? På bilden ser vi Gamla stan i Eksjö. Bild: WIKIPEDIA

YDRE (LT)

Mellan 2014 och 2020 har Ydre ingått i samarbetet Sommenbygd- Vätterstrand för att finansiera landsbygds – utvecklingsprojekt. För att få ta del av finansiering från…

Share

Hoppas på dans och evenemang

Tummar och tår hålls för att vaccineringen mot covid-19 går som planerat

Mats Ronander kommer också till Ydregården i sommar. Bild: HÅKAN HENRIKSSON

YDRE (LT)

Rydsnäs loge hoppas på sex danskvällar och Ydregården har också börjat boka artister för sommaren 2021. Arrangörerna håller alla tummar och tår för ett förbättrat pandemiläge…

Share

Missvisande om idrottsverksamhet

Små kommuner som Ydre hamnar långt ner på listan

– Vi vill peppa barn och unga i Ydre till rörelse, säger Nora Wahlgren och Olle Gustafsson i styrelsen för Ydre skol-IF.

YDRE (LT)

Ydre kommun är den tionde sämsta kommunen i landet på idrottsverksamhet enligt statistik från Centrum för idrottsforskning. Alla tio kommunerna är landsbygdskommuner med få…

Share

Eftersatt VA-underhåll i Ydre

Förstudie ska visa på vägval

Miljö- och livsmedelshandläggaren Elin Israelsson och en av de ansvariga politikerna Henrik Isacsson (M).

YDRE (LT)

Planeringen för att lösa den kommunala vatten- och avloppsfrågan i Ydre tuffar på. I mitten av våren ska en förstudie vara klar. Den ska peka ut vilken väg som är bäst att gå.

Share

Ydres skolfoton ska bevaras

Ydre skolmuseum digitaliserar klassfoton från Ydres skolor

Olle Karlsson, Andrew Peterson-sällskapet, och Swante Ljungbäcker är båda intresserade av att Ydres skolfoton bevaras för framtiden och blir mer lättillgängliga för museibesökarna.

YDRE (LT)

I pärm på pärm finns skolfoton från Ydres 27 skolor. Det är svårt att hitta bilderna man letar efter. Ibland saknas viktiga uppgifter. Bilderna ska skannas in som ett första steg mot…

Share

Slalombacken i Asby har öppnat

Snön och vädret räckte för att det äntligen skulle bli premiär

Snökanonerna har kunnat jobba för högtryck dygnet runt.

YDRE (LT)

Det var nog många som höll både tummar och tår för att det kalla väd ret skulle hålla i sig, och för att de ideella konstsnöskaparna i Asby Alpina skulle orka arbeta dygnet runt. Vädret höll…

Share

Marksanering ska vara klar i sommar

Höga halter av dioxin efter Brandsnäs sågverk ska bort

Martin Jonsson och Stefan Wadman inspekterar saneringsarbetet vid före detta Brandsnäs såg på Torpön.

TORPÖN (LT)

Saneringen av marken vid före detta Brandsnäs sågverk på Torpön i Ydre är i full gång. Lastbilarna går i skytteltrafik till deponin i Skara och på återvägen hämtas pinnmosand i Mjölby.

Share

Projekt för grönt digitalt folkhem

Fokus ligger på Ydre och Linköping

Ett nytt projekt i Ydre och Linköping med fokus på grön digital teknik vill hitta effektiviseringar för områdena avfall, hemsjukvård och skolskjutsar.

YDRE (LT)

I tre år kommer en grupp forskare vid Linköpings universitet att undersöka hur samhället kan gå mot ett grönt digitalt folkhem genom innovativ resurs hushållning med digitala tjänster i kommuner.

Share