Ordval påverkar bredbandsutbyggnad

Ansvarig myndighet för bredbandsstödet, Post- och Telestyrelsen (PTS), föreslog i höstas att regioner år 2021 ska konkurrera med varandra om nationellt bredbandsstöd. Mitt i en pågående pandemi! 
Share

Den ideologiskt sakliga debatten

Det är med blandade känslor vi nu går in i 2021. Covid-läget är fortsatt allvarligt, men ljuset i tunneln i form av vaccinet kommer allt närmare och att Joe Biden nästa vecka kommer sväras in till USA:s 46:e president är en historiskt viktig seger…

Share

Att ta ansvar för sin omgivning

Nu kring jul kommer många vara lite mer utomhus än vanligt. Pandemin har gjort så att många julluncher kommer att ersättas med promenader och fika utomhus. Jag vill då uppmuntra er alla, och mig själv, att göra något så enkelt som att ta med en extra påse och plocka lite skräp på vägen.

Share

Att ta ansvar för sin omgivning

En syssla som skänker tillfredsställelse

Nu kring jul är kommer många vara lite mer utomhus än vanligt. Pandemin har gjort så att många julluncher kommer att ersättas med promenader och fika utomhus. 

Share

Det blir en annorlunda jul

Med julafton inom räckhåll så är drömmen om en tidigare normal jul borta sen länge. Det här året har som alla vet dominerats av nästan bara en sak, vår pågående pandemi Covid-19.

Share

Nyttan med en livsmedelsstrategi

Det är få som vet att Östergötland antog en regional livsmedelsstrategi före regeringen antog en nationell sådan. Det handlade förvisso om några månader men är ändå en markering.

Share

Förväntan i en tid av ovisshet

Nu är vi inne i december månad. En tid som vanligtvis präglas av planer för avslutningar, önskelistor, pynt, ljusstakar och julfirande. Också en tid för att planera för kommande år, för att göra budgetar och bokslut. Men i år är inget som vanligt.

Share

Stoppa det digitala utanförskapet

Överallt pratas det om att samhället ska digitaliseras. Fler tjänster ska kunna utföras på egen hand av samhällets medborgare. Utvecklingen går olika snabbt i olika sektorer,

Share

Politikens skyldighet att styra

Ett återkommande tema bland de främst utländska röster som kritiserat den svenska hanteringen av covid-19 den gångna våren har varit att myndigheterna i Sverige har varit alltför starka i förhållande till politiken.

Share

Satsa på fler jobb – inte migrationsbråk

På grund av coronapandemin och striktare migrationsregler har antalet personer som söker asyl i Sverige sjunkit kraftigt. Efter rekordåret 2015, då nästan 163 000 anlände till Sverige,

Share