Isolering ökar otrygghetskänslan

Otryggheten är störst där vi tror att det ska vara just tryggt. I pandemins spår ser vi vad och hur olika sorters ensamhet gör med oss människor. Människor läser mer och mer rubriker eller korta textinformationer och inte hela texten.

Share

Behöver det proffsiga civilsamhället

Hur många hemlösa finns det i din kommun? Hur många barn i din kommun lever i familjer med stor social utsatthet? I vilken grad klarar din kommun av att möta de behov som våldsutsatta kvinnor har?

Share

Välkommen satsning på vår landsbygd

Kalla landsbygdssatsningarna för investeringar – inte stöd

Så kom äntligen hela förslaget till statsbudget, och med den en fråga för landsbygdsbor. Är det nu slut med att en dumsnål politik sparar på landsbygden?

Share

Delaktighet och trygghet – också för 70+

Vi har nu alla fått vänja oss vid rekommendationer i syfte att hindra smittspridning under pandemin. För att skydda våra sköra äldre, och för att sjukvårdens kapacitet ska kunna möta vårdbehoven.

Share

Dags att stå upp för Public Service

I Åtvidaberg där jag är kommunalråd pratar nu oppositionen om sig själva som ”vi i oppositionen”. Yrkanden sker ibland gemensamt och åsikterna är ofta desamma.

Share

Angående LSS – nu räcker det!

Jag vill inte höra talas om fler brustna familjer eller anhöriga som inte orkar utan blir sjuka själva. Igår fick jag läsa om ytterligare en familj med fyra barn varav det yngsta barnet har stort behov av hjälp.

Share

Mer fokus på privatekonomi i skolan

2019 hade 30 000 ungdomar mellan 18 och 25 år skulder hos Kronofogden. I en värld där tillgången till snabba sms-lån är näst intill oändlig, samtidigt som möjligheten är att spendera pengar finns där alla dygnets timmar, är det nödvändigt att skolan tar ett större ansvar i att utbilda barn och unga i privatekonomi.   

Share

Omvälvande omdaning av offentlig service

Den offentliga servicen i Sverige har under lång tid succesivt förändrats. Inte minst när det gäller på landsbygden. Det är skolor som har lagts ner och bibliotek som har stängts.

Share

En likvärdig vård – i hela landet

Primärvård i glesbygd värd namnet en utmaning

Jag och min familj bor på landsbygden och kan inte tänka oss att bo någon annanstans. Men precis som våra vänner som valt att bosätta sig i städer har vi behov av säker tillgång till utbildning, samhällsservice, infrastruktur och inte minst vård.

Share

Ansvara för invånarna!

Jag är politiskt aktiv i Valdemarsviks kommun. Vi är en liten kommun i utkanten av länet och som majoriteten av Östergötlands kommuner kämpar vi för att balansera behoven hos våra invånare med de ekonomiska förutsättningarna vi har. Innan sommaren fick vi plötsligt signaler om att kostnaderna för försörjningsstöd hade stigit.

Share