I väntan på en trygg och god jul

Har de styrande glömt de våldsutsatta kvinnorna?

Trygghet och brist på trygghet är frågor som ofta kommer upp. Första tanken handlar förstås om det krig som rasar inte långt från vår gräns, där Ukrainas folk har en vardag med…

Share

I kristider krävs kompromisser

Maria Persdotter (C): ”De gamla blocken har spelat ut sin roll”

Du sitter på en flotte ute på havet, tillsammans med sju andra personer. Ni har tillgång till färskt vatten och lite mat, men kan inte förmedla er med omvärlden. Båten ni färdades på har…

Share

Liberalism i världen AB

Är du intresserad av att köpa in dig i en långsiktig investering med oslagbar avkastning över tid? Inom kort har bolaget Liberalism i Världen AB nyemission – och framtiden ser ljus ut!

Share

Ett förstatligande inte rätt väg

Vårdutmaningarna med Tidöavtalet

Ekonomin har varit ansträngd länge inom vården. Pandemin gjorde inte förutsättningarna lättare när mycket av vården fick skjutas fram för att hantera de akuta behoven. Lägger…

Share

Dubbelt så många dör av narkotika

Nu måste samarbete till för att minska tobaks- och droganvändningen

Just nu kan vi läsa en alldeles varm och rykande färsk utgåva av den Regionala ANDTS strategin. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Den är framtagen…

Share

Inkludering är vår väg framåt

Politiken måste också handla om dem som inte gör karriär i storstaden

Några veckor efter valet, den 13 oktober, publicerade Aftonbladet en debattartikel av statsvetaren Bo Rothstein. Artikeln, som tyvärr är låst bakom betalvägg, har rubriken…

Share

Upp till bevis om landsbygderna

De eftersatta landsdelarna kan inte vänta längre

Sverige har en ny regering, efter en valrörelse där landsbygdsfrågorna var mer i fokus än på mycket länge. Regeringspartierna, och stödpartiet SD, hade ett högt tonläge innan…

Share

Inte ett hot mot landsbygden

Jenny Elander Ek: ”Vi måste prata om reduktionsplikten”

För att främja användning av biodrivmedel infördes med start den 1 juli 2018 reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska…

Share

Sverige har fått en ny regering

Regeringen tillträdde formellt vid skifteskonseljen som leddes av kungen. Bild: INGEMAR LINDEWALL/ KUNGL. HOVSTATERNA

I måndags godkände riksdagen mitt förslag om Ulf Kristersson (M) som ny statsminister. För att bli vald får man inte ha en majoritet av ledamöterna, 175 eller fler, emot sig.

Share

Liberalismen har sin givna plats

I populismens spår – var paketeringen av C:s politik den felande länken?

Det har nu gått en månad sedan valet – och ännu har ingen ny regering tillträtt. Det återstår att se om Ulf Kristerssons och hans samarbetspartier var så pass överens egentligen. Men det…

Share