Vår biogas minskar rysk gas och olja

Ändrade EU-regler kan försvåra för svensk bioenergi

På EU-nivå diskuteras det återigen om hur vi kan bidra till klimatomställningen och minska beroendet av rysk gas och olja. Det som är olyckligt är att man missar chansen att göra…

Share

De äldre – stor framtida resurs

Vi ska sträva efter att bli världens bästa land att åldras i

Sverige är idag på många sätt ett bra land att växa upp och åldras i. Men inte för alla. Mycket kan bli bättre. Det finns barn och ungdomar som far illa på många olika vis. Det handlar om…

Share

Ingen vet varför Jeppe dricker

Stödet för våldsutsatta får inte betingas av drogfrihet

Pernille (”Nille”) slår sin man Jeppe, som super, hejdlöst. Ingen vet varför han dricker; om det är för att Nille slår honom, eller om hon slår honom för att han dricker. Då jag växte upp i Norge…

Share

Räddningstjänsten – var god dröj

Bristen på deltidsbrandmän en säkerhetsrisk för landsbygden

Tre fjärdedelar av landets räddningstjänstorganisationer har svårt att rekrytera räddningspersonal i beredskap till sina deltidsstationer. Det visar en undersökning som…

Share

Ett samhälle där ungdomar duger

Kerstin Sjöberg (C): ”Vi måste kunna ge kraft till varje människa”

I Östergötland får ungdomar i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 svara på en enkät som heter ”Om mig”. Enkäten fångar frågor om hur vardagen är, om hur ungdomarna…

Share

Sopa rent framför er egen dörr

Sverigedemokraterna beskyller partier för domedagspropaganda

Förra året presenterades en internationell studie sammansatt av psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter från sex olika universitet. De undersökte ungas inställning till klimatet.

Share

Utan svenska bönder – ingen svensk mat

Det är dags att uppvärdera Sveriges bönder

Det har länge varit så att de som ser till att det finns mat på hyllorna i butikerna inte får betalt efter förtjänst. Bönderna borde vara de som tjänar bäst i hela produktionskedjan, i stället är…

Share

Premiär för Östergötland Spirar!

Ett efterlängtat event: Upplevelser, smaker och svensk livsmedelsförsörjning i fokus

Under helgen är det premiär för Östergötland Spirar som är ett nytt evenemang för att marknadsföra hela Östergötland. Östgötadagarna, som är ett känt evenemang och…

Share

En robust landsbygd är livsviktig

Orostiderna tydliggör behovet av en hög svensk självförsörjningsgrad

De senaste månaderna har inflationen som bekant tagit fart. Stigande priser på energi och komponentbrist, orsakade av pandemi och krig, är viktiga orsaker. Dessa prishöjningar…

Share

Bakom varje framgångsrik man

”Bakom varje framgångsrik man står en kvinna” sägs det. Utan större eftertanke har jag tolkat detta som ett historiskt konstaterande om att en framgångsrik man ofta har en fru som stöttar men också pushar, för att makens framgång ger status även för henne.

Share