Ideella engagemanget är viktigt

Vi bör ösa offentliga medel på utbildningsystemet, rättsväsendet och på de ideella krafterna

Hittar du inget bra att se på TV? Då kan jag varmt rekommendera den amerikanska serien Maid på Netflix. Vi får följa småbarnsmamman Alex som i skydd av natten lämnar sin kille,…

Share

S+C-förhandlingar i turbulent tid

Förslag om stärkt äganderätt i skogen och ett mer rättvist strandskydd

Stefan Löfven lovade inför sommarens statsministeromröstning att leverera förslag om stärkt äganderätt för skogsägare och ett uppluckrat strandskydd för att Centerpartiet skulle lägga ner sina röster.

Share

Du och jag kan göra skillnad

Klimatkonferens i Glasgow: Läget är akut!

När världens länder samlas i Glasgow för klimatkonferens Cop26, är målet glasklart. Världens länder måste enas om en väg för att leva upp till överenskommelsen i Parisavtalet från 2015.

Share

Vem värnar Vätterns vatten?

En frisk dricksvattentäkt borde även vara statens ansvar

Skylten bredvid sitter just nu uppe i norra delen av Varamon i Motala, ett unikt insjöbad med en flera kilometer lång sandstrand vid en av världens renaste sjöar. Renaste? Nja, det kan…

Share

Vad är viktigast för just dig?

En vård i förändring med hela människan i fokus

Vi har i Östergötland blivit hårt påverkade av pandemin. Vård som kan anstå har fått prioriteras ner. Behoven av vård ökar också på grund av demografi och medicinska framsteg. Många…

Share

EU behöver inse länets klimatbidrag

Måste förstå att vissa förutsättningar är annorlunda i Sverige

Om några dagar inleds den stora klimatkonferensen (COP26) i Glasgow, Skottland, där Förenta Nationerna står som värd. Världens ledare ska enas om hur de både ska intensifiera

Share

Utdrag ur belastningsregistret

Antalet begärda utdrag ökar kraftigt – till vilken nytta?

Belastnings registret innehåller uppgifter om du har fått påföljder till exempel böter, fängelse eller straffvarning för något brott. Ansvarig myndighet för registret är Polismyndigheten.

Share

Tryggare vård på landsbygden

Centerpartiet vill lägga 1,4 miljarder på att stärka primärvården i glesbygd

I sitt partistämmotal presenterade centerpartiets Annie Lööf en rapport med flera centerförslag för en tryggare vård på landsbygden. Det är en budgetsatsning från centerpartiet på totalt…

Share

Låt världen ta den svenska vägen

Så kan fattigdomsmönstret globalt brytas

I mitten av 1800-talet var Sverige ett av världens fattigaste länder. 150 år senare har vi rest oss till ett av de rikaste, friaste och mest jämlika samhällena inte bara i världen, utan i…

Share

Små kommuner för tvåfrontskrig

Generella statsbidrag klokare än riktade

Svenska kommuner befinner sig i ett tvåfrontskrig. Den ena fronten är ökade kostnader för välfärden i och med att vi blir allt äldre. Den andra fronten är att många ungdomar lämnar…

Share