Sammanslagningar inte vägen framåt

Regeringen behöver ta större ansvar för de små kommunernas fortlevnad

Den 30 mars 2023 gav regeringen utredaren Sven- Erik Österberg i uppdrag att undersöka intresset bland svenska kommuner för att inleda ett arbete med frivilliga…

Share

En teknikrevolution står för dörren

EU måste vara en kunskapsunion i framkant

Om några månader ska vi gå till val och välja parlamentariker till vårt gemensamma fredsprojekt i Europa. Det är genom EU-medlemskapet som Sverige får tillgång till den…

Share

Ge bönderna rätt förutsättningar

EU-valet: Klimatet och jordbruket är två frågor som hänger ihop

LEDARE 240208 (LT)

Om några månader är det val till Europaparlamentet. Frågor som kan bli aktuella då är både klimatutmaningen och jordbruksfrågan. De två frågorna hänger också ihop. Under 2023…

Share

Vi förtjänar bästa möjliga vård

Dags att steppa upp satsningarna på AI

Corona var en extrem belastning på vårdpersonalen. Sen blev det lågkonjunktur och inflation, gigantiskt underskott i Region Östergötland (RÖ), sen stopp för hyrpersonal, och nu…

Share

När resan inte går som på räls

Det penibla pendlingskaoset – underhållsskulden till stambanorna måste betalas av

Det här ska inte bli ännu en gnällartikel om hur samhället inte klarar väder och vind. Men för att ge er en bakgrund berättar jag om vad som hände tisdagen den 16 januari.

Share

Medmänskligare invandringspolitik

LEDARE (LT)

Sedan 2015 när vi i Sverige öppnade famnen för människor i nöd har mycket förändrats. Centerpartiet har alltid stått för en öppen invandringspolitik, men med regler och ansvar.

Share

Bygg upp totalförsvaret snabbt!

Vår mest akuta ödesfråga kräver de ansvarigas omedelbara engagemang

Framtidshopp är viktigt. Hoppet förutsätter emellertid att vi klarar av att hantera vår tids ödesfrågor med politiskt ansvarstagande och kloka beslut. Klimatförändringarna och…

Share

Så löser vi de stora utmaningarna

Medmänskliga, långsiktiga visioner och breda samarbeten

Det senaste året har varit en period fylld av betydande prövningar och påfrestningar. Utöver de fortgående konflikterna i vår omedelbara omgivning har vi också ställts inför hög inflation…

Share

Passiviteten räddar inte fisket

Besvikelsen över strömmingshaveriet total i kustbygderna

Det har nu gått en tid sedan EU beslutade om kommande års kvoter för fiske. Besvikelsen hos kustfiskare, engagerade och allmänhet lägger sig dock inte. Regeringen uppvisar nämligen…

Share