Trio summerar 2020

2021: Lägenheter, skolbyggnader rapport-app och Gustav Vasa

Vättern och dess vatten engagerar Vadstenas politiker. Nu undersöks möjligheten att ta vatten från Nässja vilket bland annat skulle betyda bättre kvalitet på dricksvattnet.

VADSTENA (LT)

Det har blivit år 2021 och dags att sammanfatta år 2020 med tre politiker i Vadstenas majoritet. Vad är det bästa med 2020? Att det är slut och att vi har kommit igenom det, svarar Anders Hedeborg (S) spontant.

Share

Viktigt att bevara muskelminnet

Kulturarbetare håller sitt kunnande vid liv

Hawkey Franzén ägnar sig åt dagens övning vid digitalpianot i sitt musikrum.

ÖDESHÖG (LT)

Kulturen går på sparlåga i coronatid. Åtminstone den öppna och synliga. Konserter, körsång, visningar med mera skjuts på framtiden. Men för att det ska bli kultur även i morgon krävs att…

Share

Knutgubbar – lokal tradition i Gusum

Årets knutgubbedans dock inställd

Knutgubbebal i Gusum på 1950-talet.

VALDEMARSVIK (LT)

Det blir allt ovanligare men på ett antal håll i landet lever traditionen med Knutgubbar fortfarande kvar. Bland annat i Gusum, men just detta pandemidrabbade år får Knutfirandet finna andra former än normalt.

Share

Projekt för grönt digitalt folkhem

Fokus ligger på Ydre och Linköping

Ett nytt projekt i Ydre och Linköping med fokus på grön digital teknik vill hitta effektiviseringar för områdena avfall, hemsjukvård och skolskjutsar.

YDRE (LT)

I tre år kommer en grupp forskare vid Linköpings universitet att undersöka hur samhället kan gå mot ett grönt digitalt folkhem genom innovativ resurs hushållning med digitala tjänster i kommuner.

Share

Vårdcentrum i Finspång invigt

Framtidens vårdbehov tillgodosedda

Inglasad ljusgård.

FINSPÅNG (LT)

I början av december startade inflyttningen i Vårdcentrum Finspång. Ett vårdcent rum med ett lite unikt upplägg där man har samlat både när- och specialistsjukvård samt en avdelning…

Share

Upprustning 210 pågår

Gång- och cykelväg mellan Evertsholm och Söderköping

Väg 210 mellan Evertsholm och Söderköping behöver förbättras. Nu bygger man om för att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten.

SÖDERKÖPING (LT)

Väg 210 mot Norsholm knyter samman Söderköping med E4:an. Nu pågår ett arbete med att bygga en ny gångoch cykelbana mellan Evertsholm och Söderköping, som beräknas vara klart till sommaren.

Share

Jättegrytor – spår av istiden

Jättegrytsafari en utmärkt aktivitet i coronatider

Häggarpsgrytan är en av de jättegrytor som är ursvarvad i ett lodrätt berg. Artikelförfattaren har tagit plats vid jättegrytan och man får därmed en vink om hur stor grytan är.

BLÅVIK (LT)

I skogarna kring Blåvik finns det många spår av istiden, inte minst ett flertal jättegrytor. Att besöka dessa jättegrytor kan ju vara en lämplig fritidsaktivitet, det passar ju bra i coronatider dessutom.

Share

Botrygg förvärvar gamla Vretaskolan

Fastighetsbolaget Botrygg hoppas att gamla Vretaskolan ska bli ett av Linköpings mest attraktiva småhusområden.

Botrygg köper del av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, mer känt som gamla Vretaskolan, som ligger invid Bergs slussar och sjön Roxen.

Share

En tågstation i upphöjt läge

Framtida stadsutveckling avgörande för beslutet i Norrköping

Nu är det klubbat. Norrköpings nya station kommer när Ostlänken byggs att ligga i upphöjt läge.

NORRKÖPING (LT)

Nu är det bestämt: när Ostlänken byggs ska Norrköpings nya tågstation ligga i upphöjt läge. Ett enat fullmäktige stod bakom beslutet och har starkt stöd av Norrköpingsborna.

Share