Altartavlornas mästare

Söndagen den 24 januari 2016 skedde kransnedläggning vid Pehr Hörbergs minnessten (1857) på Gamla kyrkogården vid S:ta Maria kyrka av kyrkoherde Karl Magnus Hansson med flera.

Söndagen den 24 januari 2016 skedde kransnedläggning vid Pehr Hörbergs minnessten (1857) på Gamla kyrkogården vid S:ta Maria kyrka av kyrkoherde Karl Magnus Hansson med flera.

FINSPÅNG (LT)

Det är 200 år sedan, som Pehr Hörberg avled i sitt hem i Hällestad-Falla. Året var 1816 den 24 januari. Bara sex dagar innan han skulle fylla 70 år. De som kännde honom vet, att han var en av de främsta altartavelmålarna på slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet.

Altartavlorna blev många genom åren. Enligt Hörbergs eget häfte Min lefwernes beskrivning (1721) presenterade han 87 verk och tusentals andra teckningar, lavyrer, oljor, grafi, möbler med mera.

Text: ULF FOLKESSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160205

Share