Biograf, gösodling och vackert

jb_sid6_GTS

En stilfull mangårdsbyggnad med en boyta om 300 kvadratmeter samt ett mindre bostadshus. 174 hektar, varav 84 utgörs av skog, 51 ha åker och 16 ha vatten. Egen biograf och gösodling. Välkommen till Hållingsby gård som är veckans gård till salu.

Det är en skogrik och kuperad trakt uppbruten av flera mindre sjöar. Bygden kring Östra Ryd är variationsrik och känns bitvis lite gåtfull då historiens inte alltid klara spår kan anas. En fornborg har satt sina avtryck på en plats, Östra Ryds kyrka var från början uppförd som en försvarskyrka under 1200-talet och andra lämningar vittnar om det som varit utan att alltid ge ett entydigt svar. Kulturbygden är bevisligen gammal.

Det är 25 kilometer till Norrköping varifrån det är skyltat ända till Östra Ryd. Strax utanför byn åt nord eller nordost ligger veckans gård, Hållingsby gård. Den stilfulla representativa mangårdsbyggnaden omgiven av ett flertal andra byggnader dominerar intrycket av den här vackra gården.

Mangårdsbyggnadens ålder är inte helt klarlagd men den är ombyggd i början av förra seklet. Byggnaden är välhållen och påminner om ett corps de logi på en större gods och redan anblicken av huset förmedlar en såväl trevlig som ståndsmässig elegans. Det är smakfullt, vacker och samtidigt finns känslan av ett riktigt trivsamt boende. Huset värms med jordvärmepump i vattenburet system.

Inuti mangårdsbyggnaden finner man alla de rum och utrymmen som utmärker den här sortens hus. Vackra detaljer och noga utvalda material syns snart sagt överallt. Kökets stora vedspis, tre kakelugnar på nedre plan och en på övre är nästan förväntade detaljer i det har stilfulla hemmet med tydliga drag av äldre exklusiv tid. Här finns sådant som en osedvanligt rymlig hall, kök, matsal, bibliotek och salonger. Även övre planet med sovrum har sin salong. Under en del av huset finns en källare som inrymmer skafferi, tvättstuga med mera.

Nära mangårdsbyggnaden finns ett gästhus. På nedre plan finner man en storstuga, pentry, vedeldad bastus med mera. Ett öppet generöst tilltaget sovloft finns på övre plan. Röda huset är en enkel bostad i 1,5 plan där endast nedre plan är inrett. Här finns två rum och kök. Huset är för närvarande uthyrt.

Det man sällan finner på en sådan här fastighet är en fullt fungerande biograf. Här finns en i ett tidigare spannmålsmagasin. Projektorer och plats för 30 personer samt en både omfattande och unik museisamling av analog filmutrustning finns här. Nuvarande ägare har en förhoppning om att en ny ägare också övertar ansvaret för samlingarna. Nära huvudbyggnaden finns en före detta bostad som idag används som analog filmverkstad, ”filmhuset”. Den kan återgå till bostad utan större besvär.

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 173,6 hektar varav 84,1 utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet beräknas till 12 826 skogskubik och boniteten till 7,5. Åkermarken om 51 hektar är utarrenderad till en granne till 2021. Här ingår även betesmark på 10 hektar.

Jakten är god på klövvilt och småvilt. Här finns även möjligheter till sjöfågelsjakt i de uppdämda vattnen. På fastigheten bedrivs sedan många år odling av gösyngel på 16 hektar invallad åkermark. Numera är verksamheten upplåten till en extern brukare för ett år i taget.

Hållingsby gård är erbjuder ett representativt boende med goda förbindelser till de större orterna. Det är en vacker gård med spännande möjligheter.

Text: BO BÄCKMAN

Share