Dalbylandet börjar ta form

Översiktskarta hela området Dalbylandet

Översiktskarta hela området Dalbylandet

YDRE (LT)

Ydre kommuns satsning på 24 vackra sjönära tomter vid Dalbylandet i Torpa börjar alltmer utkristalliseras och locka besökare och intressenter. Och även om området nu är snötäckt så har buskvegetationen som tidigare skymde rensats bort och hela området erbjuder en härlig utsikt över Torpasjön där Torpön i väster med sina höjder utgör en skön kuliss.

När man kommer vägen ner mot Dalbylandets gamla gård delar sig vägen; en går till höger söderut mot planerad båthamn och bad, men där planeras också ett par tomter.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160205

Share