Det byggs överallt i stan

Det byggs som aldrig förr i Norrköping. Här får Nya Torget ge plats åt nybyggda flerfamiljshus.

NORRKÖPING (LT)

I och med att antalet nyanlända ökat har behovet av bostäder i landets kommuner ökat. Regeringen beslutade därför i april 2016 att införa stadsbidrag till de kommuner som har folkbokförda nyanlända samt ett färdigt startbesked för bostadsbyggande.

Bidraget från Boverket omfattar 1,85 miljarder kronor år 2016 och 1,8 miljarder kronor år 2017. Därefter beräknas bidraget uppgå till 1,3 miljarder årligen.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning i papperstidningen 161230

Share