Ekumenisk kyrka i urberget

Kolmårdskyrkan är unik och mycket annorlunda.

KOLMÅRDEN (LT)

Redan då Kolmårdens djurpark befann sig i planeringsstadiet fanns tankarna på att det skulle byggas en kyrka i anläggningen.

Men det var inte förrän Kvarseboprästen Palmgren år 1964 tillsammans med ett antal ungdomar från Kyrkornas Världsråd arrangerade en friluftskyrka uppe på en bergknalle mot Bråviken som planerna fick fäste.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170818

Share