En uppstickare till jul

Amaryllisen är julens drottning

Bild: BLOMSTERFRÄMJANDET

Carl Michael Bellman hade troligtvis aldrig sett en amaryllis när han skrev Fredmans sång N:o 31 som inleds med ”Opp Amaryllis! Vakna min lilla!”. Sången handlar om en vaknande ung kvinna vid namn Amaryllis, men likheten med lökväxten är slående. För på hösten väcker…

 

 

Share