En vandring genom historien

Linda Jonander tror inte att framtidens gravvårdar blir kulturminnen.

FINSPÅNG (LT)

Att ta sig tid för att i grupp eller på egen hand göra en kyrkogårdsvandring är en vandring genom historien. Gravstenar har något att berätta både om bygden men även om dess innevånare som en gång levt och varit verksamma.

Men hur är det med de gravvårdar som sätts upp på gravar idag? Kommer även de en gång att ha ett lika stort kulturhistoriskt värde?

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share