Enskilda avlopp inventeras

Norrköpings kommun är inget undantag

Den här infiltrationsbädden är uppbyggd av moduler. Ligger på en sandbädd på plast. Täcks sedan med plastduk innan
jorden läggs tillbaka över anläggningen. Luftningsrör och inspektionslucka sticker upp.

NORRKÖPING (LT)

Samhällsbyggnadskontoret inventerar kontinuerligt enskilda avlopp i Norrköpings kommun. Området prioriteras efter avrinningsområden. Alla enskilda avlopp ska bli inventerade. Ett enskilt avlopp är enligt miljöbalken ”En miljöfarlig verksamhet på grund av de näringsämnen…

Text och bild: LARS-T JACOBSON

Share