Ett samråd för synpunkter

Skogschefen Tony Andreasson med assistans av vd Jonas Nilsson visar på kartan för intresserade representanter från ÅIF om avverkningens omfattning.

ÅTVIDABERG (LT)

Baroniet Adelswärd AB hade bjudit in intresserade att komma till elljusspåret för att få information om en planerad föryngringsavverkning i anslutning till elljusspåret.

Åtta personer inklusive två representanter från Baroniet Adelswärd AB, vd Jonas Nilsson och skogschefen Tony Andreasson infann sig.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share