För bygdens utveckling

Urban Tordsson informerade om kommande byggplaner.

YDRE (LT)

Torpa socken är en av de sex gamla socknar som sedan många år utgör Ydre kommun och där byborna liksom inom hela kommunen har stor känsla för hembygden.

Kulturen vårdas och stimulerar till samverkan och Torpa har sedan 30 år en mycket aktiv hembygdsförening med medlemmar från hela socknen.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170825

Share