Förvärva, ärva och fördärva

Åtta generationer på gården Olerum 1:14

Tre generationer på Olerum. I mitten nuvarande ägaren

SÖDERKÖPING (LT)

Christian Johansson är åttonde generationen på gården Olerum 1:14 i Östra Ryd. Det var anfadern Lars Ericksson som år 1715 köpte en sjättedel i Olerum och sedan har gården gått vidare till nästa generation. Det har företrädesvis varit från far till son, utom vid ett tillfälle då Amanda Johnsdotter stod som ägare…

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share