Gammalt och nytt smälter samman

Mariagården har fått behålla sin ursprungliga Altaret i Skeppet vittnar om att här hålls det andakter och exteriör

Mariagården har fått behålla sin ursprungliga exteriör.

FINSPÅNG (LT)

1994 var ett händelserikt år i många avseenden. Ett nytt svenskt pensionssystem ersatte AT. Regeringen klubbade igenom att alla barnfamiljer som sökt asyl i Sverige före 1993 ska få uppehållstillstånd. Dessutom infördes pappamånaden i föräldraförsäkringen.

Men även mer dramatiska händelser ägde rum som försatte människor i sorg. Estonia förliste och i Stockholm skedde dödsskjutningar i Sturecompagniet.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160708

Share