Gammelgården i våra hjärtan

Styrelsen i Veta hembygdsförening, från vänster: Anders Hagelin, Roger Whass, Susanne Hagelin, Joakim Ydrebrant, Inge Bäckman, Rune Persson och Gunnel Persson.

Styrelsen i Veta hembygdsförening.

MJÖLBY (LT)

Hur många i den äldre generationen minns inte sina midsomrar där? Nu tas nya tag i Vetas legendariska gammelgård. Veta hembygdsförenings styrelse har nya ambitioner och satsar starkt på sin festplats.

Föreningen bildades 1929 och har haft sina upp- och nedgångar men nu kommer de igen. Den nu aktuella upptakten var en familjefest i augusti med god uppslutning och det gav positiva löften för framtiden.

Text: ING-MARIE HAGELIN
Bild: ANDERS HAGELIN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151106

Share