Här finns en hjälpande hand

Vilsen på ett stort sjukhus? Uppsök då Röda Korset och få hjälp.Britt Sköld har varit sjukhusvärd i tio år och är en medmänniska i ständig beredskap att rycka in då det behövs.

NORRKÖPING (LT)

Röda Korset finns över hela världen och är den största katastroforganisationen. Förutom att dela ut mat och förnödenheter bidrar organisationen till att rädda liv, förebygga katastrof men också finnas till som medmänniska.

Men det är inte enbart ute i krigshärjade områden som Röda Korset finns på plats. Att besöka ett stort sjukhus kan för många kännas skrämmande. Inte enbart inför det förestående läkarbesöket utan även att hitta till rätt avdelning.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203

Share