Härlig gård att renovera

Här finns ett bostadshus, ett magasin med gäststuga samt ladugård som ger möjlighet till småskalig djurhållning. Till fastigheten hör en areal om 5,2 hektar. Välkommen till Skåra Krongård 1 som är veckans Gård till salu.

Väg E22 mellan Söderköping och Ringarum omges av växlande jordbruksmark med partier med skog. Någonstans halvvägs mellan orterna fins en skyltning mot Hälla. Det är sedan knappt två kilometer till veckans gård, Skåra Krongård.

Det är en avstyckad gård med vad som anses ha stora utvecklingsmöjligheter. Här är man ungefär en mil sydöst om Söderköping. Man har ganska kort och bekvämt avstånd till havet och skärgården. Både Slätbaken och den fantastiska Sankt Annas skärgård nås snart med bil.

Söderköping med stort utbud av samhällsservice från skolor till handel och turism är den stora orten i närheten. Sedan finns både Ringarum och det idylliska Mogata på motsvarande avstånd. När man vill lite längre ger den närbelägna E22:an utmärkta möjligheter.

Skåra Krongård är angenämt belägen på en tomt som omges av öppen jordbruksmark. Längre bort breder skogen ut sig för att åter övergå till öppen jord.

Mangårdsbyggnaden på källargrund är av en traditionell modell som man gärna förknippar med stabil trevnad och harmoni. Framsidans veranda kröns av övre våningens balkong och utgör en välbekant syn på den här sortens hus. Det brutna taket ger huset den karaktär som låter ana att det finns gott med plats att nyttja även på den andra våningen.

Boarean är på 165 kvadratmeter som fördelas på sju rum och kök. Huset värms med vattenburen värme via kombipanna, ved och el. Bostaden är dock i behov av renovering för att komma till sin rätt.

Gäststugan i magasinet på stengrund inrymmer ett gästrum med pentry och wc. I huset finns även en vedbod. Ladugården har kvar det äldre djurstallet och den ovanliggande höskullen. Här finns förstås även en loge.

Fastighetens areal uppgår till 5,2 hektar, varav 3,3 utgörs av åkermark som är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Det finns också 1,3 hektar skogsmark.

En viktig omständighet att nämna är att försäljningen gäller område av fastighet. ”Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning och lantmäteriförrättning pågår. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen…”.

Den här gården beskrevs som att ha stora utvecklingsmöjligheter och det räcker med att se sig om och fundera ett ögonblick för att instämma. Här finns till exempel möjligheter att bedriva småskalig djurhållning, kanske inte nödvändigtvis hästar. Markinnehavet med en åker och skog har inneboende möjligheter oavsett djur. Givetvis kan den fiffiga köparen använda sin egen fantasi till att utveckla andra idéer.

Bostaden behöver visserligen renoveras men den kan bli mycket fin, som ett sådant här hus ska vara. Här kan man sitta på verandan eller rent av på trappen ibland och njuta av den härliga miljön som är ens hem och kanske arbetsplats.

Text: BO BÄCKMAN

Share