Hembygdsförening firade 70 år

Mannekänguppvisning med brudklänningar från de senaste 70 åren.. Bilder: BJÖRKEKINDS HEMBYGDSFÖRENING

Mannekänguppvisning med brudklänningar från de senaste 70 åren.. Bilder: BJÖRKEKINDS HEMBYGDSFÖRENING

BJÖRKEKIND (LT)

Den äldsta av de fyra hembygdsföreningarna på Vikbolandet, Björkekinds hembygdsförening, har firat 70 årsjubileum med fest i Helgestad hage i Kuddby den 15 oktober.

Socknarna Östra Ny, Å, Kuddby och Konungsund ingår i föreningen. I Björkekinds härad ingår också Rönö och Tåby socken, men de har bildat egna hembygdsföreningar.

Text: MARGARETA GUSTAVSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161104

Share