Historien om ödegårdar i Ydre

Marianne Skillermark har sparat och studerat de tidningsartiklar som publicerades i början av 1990-talet om utgrävningen vid Hemvidakulla.

Marianne Skillermark har sparat och studerat de tidningsartiklar som publicerades i början av 1990-talet om utgrävningen vid Hemvidakulla.

YDRE (LT)

I slutet av 1900-talet började arkeologer och historieforskare att närmare utreda varför man under mitten av 1400-talet lade ner, eller lämnade, mer än 500 gårdar i Ydre härad som vid den tiden även omfattade Askeryds socken.

Det var lämningar efter ödegårdar i Västra Ryd nära gårdarna Lägernäs och Kalvsved som lockade forskarna. Den grundläggande frågan vid de utgrävningar som inleddes 1990 var; varför lämnades medeltidsgårdarna öde just på 1400-talet?

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161028

Share