Informativ fältvandring

Ogräshantering, baljväxter som livsmedel samt kvävestrategi togs upp under en fätvandring i Glyttinge. Dessutom sågs försöksmaskinen Seedy i arbete. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Ogräshantering, baljväxter som livsmedel samt kvävestrategi togs upp under en fätvandring i Glyttinge. Dessutom sågs försöksmaskinen Seedy i arbete. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

LINKÖPING (LT)

Med ett program fokuserat på tre huvudpunkter anordnade Hushållningssällskapet en fältvandring i Glyttinge. Ogräshantering, baljväxter som livsmedel samt kvävestrategi togs upp och deltagarna fick se den nya försöksmaskinen Seedy arbeta.

På programmet för fältvandringen fanns tre huvudpunkter: Radhackning i spannmål, bönor och ärter som livsmedel samt kvävestrategi med hjälp av N-sensor i höstvete och maltkorn. Platsen var Glyttinge vid Linköping. Hushållningssällskapet arrenderar gården och har ofta en hel del försök där.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160701

Share