Jordbruk i skön Kindabygd

Bostadshus med ekonomibyggnader. 78 hektar mark varav 40 utgörs av åker, 19 av bete och nio av skog. Det är ett skönt läge i en trevlig bygd, dessutom finns strandkontakt med sjön Åsunden. Välkommen till Hägerstad Kullen 1 som är veckans gård till salu.

Den delen av Kindabygden som man finner på sjön Åsundens östra sida, norr om väg 134 upp mot Rimforsa, utgörs till största delen av vacker jordbruksbygd. Här ligger lantbruk, inte mindre än tre kyrkor, Tjärstad, Kättilstad och Hägerstad samt Hägerstad gamla kyrka, en ruin som fortfarande används vid vissa tillfällen. Man finner Kindagurka, den kända konstnären Karin Almlöfs ateljé och mycket annat på dessa kilometrar längs väg 674.

Här finns också en av vägarna till Boda, man kan även svänga in från väg 134. Bodabygden har ett vackert läge mellan sjöarna Åsunden och Nimmern, en sjö vars norra ände övergår i Lillsjön. Det är inte ofta man har vägarna förbi själv Boda, denna sköna del av Kinda. Sjövägen, längs Kinda kanals sträckning genom det välkända Ulvesund, passerar man däremot mer eller mindre kanten av Boda. Längre bort är inte sjön.

Veckans gård, Hägerstad Kullen 1, är trevligt belägen i Boda och har strandkontakt med Åsunden. Fågelvägen från gården är det några hundra meter till sjön. Själva gården är omgiven av den öppna kulturmark som finns i det centrala Boda. Här i närheten finns flera gårdar och andra hus.

Bostadshuset är uppfört på torpargrund med en fasad av stående panel. Huset har en tilläggsisolerad vind. Boarean uppgår till 130 kvadratmeter. På nedre plan finns bland annat köket som är utrustat med kökspanna och nya vitvaror, sovrum och vardagsrum. Den övre våningen inrymmer sådan som ett stort vardagsrum, sovrum och hall varifrån man når balkongen som erbjuder utsikt över en del av den här härliga bygden.

På fastigheten finns flera andra byggnader. Ladugården som har en byggarea om 400 kvadratmeter är uppförd med djurhus i sten. Här finner man också ett före detta mjölkrum och pentry. Logdelen som är av trä har på senare år renoverats för lagring av grovfoder. Den andra ladugården, den äldre, har en byggarea om 280 kvadratmeter och är uppförd i trä. Ligghallen med en byggarea om 120 kvadratmeter är en plansilo som byggts in och används numera som ligghall för ungdjur.

Den totala arealen är 78 hektar som fördelar sig på 40 åker, 19 bete och nio skog. Till det kommer nio hektar impediment och en hektar övrig mark. Det saknas en skogsbruksplan så både skogsareal liksom virkesförråd, 1 200 skogskubik, baseras på en grov uppskattning som inte ska ses som annat än just grova och helt preliminära siffror.

Med försäljningen följer jakten som därmed blir fri för köparen från tillträdesdagen. På fastigheten finns goda stammar av dovvilt och rådjur.

Från Hägerstad Kullen 1 når man snart servicen i orterna Kisa och Rimforsa samt väg 23/34 som söderut leder ända till Skåne och norröver till Linköping. Som en liten kuriosa så är vattenvägen i Åsunden öppen till världshaven genom anknytningen till Göta kanal i Roxen. Det var den vägen som fick Kindabygden att blomma upp genom nya transportmöjligheter när Kinda kanal kommit till.

Text: BO BÄCKMAN

 

Share