Kinda håller jämna steg

Kommunens företagsklimat och ny näringslivsstrategi presenterades

Sofia Sjöström, Svenskt näringslivs regionchef i Östergötland, redogjorde för den enkät om företagsklimatet i Kinda som genomförts under våren. 

KINDA (LT)

Företagsklimatet i Kinda kommun är godtagbart och har förbättrats en aning sedan 2017. Det visar den enkät som Svenskt Näringsliv genomfört under årets första månader. Det berättade Sofia Sjöström, regionchef i Östergötlands län på Växtkraft Kindas vårmöte…

Text och bild: JAN HULTMAN

Share