Klimatmål kräver strategier

Sverige är enligt en ny rapport från FN ett riktigt klimatföredömligt land. Vi har all anledning att klappa oss själva på axlarna, särskilt vårt system med elcertifikat hyllas. Samtidigt, hur går klimatarbetet ihop med att kommuner och landsting investerar i fonder med innehav i bolag som bedriver verksamhet i fossil energi? Inte alls, det går tvärt emot alla klimatmål, men ändå har Sveriges Radio granskat, och kunnat visa på, att detta sker.

SR har granskat 117 kommuner och 15 landsting, nästan alla med egna klimatmål för att begränsa negativ påverkan. Fossila bränslen som gas, kol och olja, ska användas mycket restriktivt. Ändå har 14 av de granskade landstingen och regionerna, samt hälften av de granskade kommunerna med egna kapitalinvesteringar i miljardbelopp, indirekt investerat i oljebolag som BP, Gazprom, Lundin Petroleum och Shell.

Ett vanligt förekommande fondbolag är KPA pension. Ett bolag som tjänstepensioner ofta investeras i. KPA:s agerande kan minst sagt anses vara tvivelaktigt. Men enligt KPA finns det dock en hållbarhetsstrategi bakom investeringarna.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151127

Share