Kontinuitet är viktigt

Regionrådet Kaisa Karro (S) redogjorde för satsningar inom sjukvården. Intill henne syns närmast Charlotte Kettle, verksamhetschef på Vårdcentralen i Valdemarsvik.

VALDEMARSVIK (LT)

Kaisa Karro (S), regionråd och ordförande i utskottet för personal- och kompetensförsörjning informerade om vad som gjorts inom sjukvårdsområdet under den senaste mandatperioden och vad som planeras.

En fråga som stod högt på agendan var utfasningen av bemanningsföretag i vården. Inbjudare till träffen på Familjecentralen var Socialdemokraterna i Valdemarsvik.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170331

Share