Länkar till våra förfäder

Gunilla Demitrov, Annagreta Johansson, Roger Andersson och Gotthard Jacobsson hoppas på att Arkivens dag ska locka fler till att börja släktforska

NORRKÖPING (LT)

Den andra lördagen i november arrangeras sedan 1998 Arkivens dag över hela landet. Arkiven är mycket spännande och innehåller intressanta fakta om människor och byggnader.

Där finns lagrat föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommun- och regionsarkiv samt statliga arkiv och målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171222

Share