Med utsikt över Vättern

sid5_gts

Mangårdsbyggnaden och flyglarna från 1800-talet utgör en vacker del i det natursköna läget med utsikt över Vättern. Spannmålsodling, skogsbruk och stalluthyrning bedrivs här. Välkommen till Djurkälla Oxelgård som är veckans gård till salu.

Ingen har väl undgått Motalas härliga Vätternnära läge och inte heller Varamon som är Nordens största insjöbad. Med dess två kilometer långa insjöstrand och ett stort utbud av möjligheter utöver bad lär knappast även den värsta badkruka ha missat det.

Snett emot badet vid Varamovikens norra strand finner man veckans gård, Djurkälla Oxelgård. Det är sju kilometer nordväst om Motala. Svänger man av från riksväg 50 mot Lemunda är det endast två kilometer till gården med dess sköna vyer mot Vättern. Norr om vägen i gårdens närhet är det mestadels skog medan den södra sidan består av övervägande öppen jordbruksmark.

Mangårdsbyggnaden från mitten av 1800-talet i 1,5-plan är en vacker gulmålad träbyggnad i tidstypisk arkitektur. Husets sju rum fördelas på den taxerade boytan om 245 kvadratmeter. I boytan räknas inte hallar och kök. Uppvärmningen sker idag via ett vattenburet system och bergvärmepump.

Planlösningen är i stort den traditionella för den här tidens byggnader om man undantar de förändringar som moderniseringar medfört. Några kvarvarande kakelugnar, varav någon är godkänd för att elda i, finns i byggnaden och skänker liksom de trägolv som finns i vissa rum en behaglig påminnelse om ursprunget. Vad som ändå genomsyrar bostaden är ljuset och vyerna ner mot och över Vättern. Husets ena långsida är vänd mot detta inspirerande och sköna.

På Djurkälla Oxelgård finns flera ekonomibyggnader. Fastighetens omfattande hästverksamhet som domineras av inackordering av hästar präglar förstås mycket av dessa byggnader. Det finns totalt 24 stallplatser på gården. Röda stallet rymmer sex hästboxar anpassade för stor häst. I den gamla ladugården finns ytterligare två separata utrymmen för häst, 6 respektive 12 boxplatser. Ladugården inrymmer även sådant som halmlager i det före detta potatislagret, höskulle, tork och loge.

Det fanns två paddockar och 2004 uppfördes ett kompletterande ridhus. Härinne finns en mindre läktare och en ridbana som med sarg mäter 22 gånger 45 meter. Underlaget på ridbanan är stenmjölsblandning.

Oxelgårdens samlade landareal uppgår enligt fastighetsregistret till närmare 136 hektar, några hektar mer enligt skogsbruksplanen. 59 hektar enligt den senare utgörs av produktiv skogsmark. Skogens virkesförråd beräknas till 7 249 skogskubik och medelboniteten till 5,7. Det är övervägande tall, 60 procent, och andelen löv utgör 32 procent.

Inägomarken uppgår till 76 samlade välarronderade hektar ned mot Vättern. Här är det lättare sandjordar, mellanleror och mindre inslag av mo. Marken klassas som att för trakten ha god avkastningsförmåga. Även om stråsäd idag utgör inriktningen på odlingen har det förr odlats potatis här.

Jakten är för närvarande muntligt upplåten ett år i taget räknat från första juli. Fastigheten har också 36 hektar vatten med eget fiske i Vättern där tillgången på signalkräftor är god.

Djurkälla Oxelgård har utan tvekan ett väldigt bra läge vare sig man ser till skönheten i landskapet eller vägnätet och närheten till Motala eller allt tillsammans. Med en inarbetad verksamhet och vyerna vid Vättern är det härligt att verka och bo här.

Text: BO BÄCKMAN

Share