Mjölkbönder med framtidstro

Fängemåla en av tre mjölkgårdar i Hannäs socken

Två av bröderna Larsson. Emil i rött, Glenn i svart. De trivs med livet som mjölkbönder. Det är fritt men kan periodvis vara intensivt

ÅTVIDABERG (LT)

De senaste årtiondena har antalet mjölkgårdar minskat, idag finns det 3558 mjölkleverantörer (Husdjur.5/2018) i Sverige. Låg lönsamhet till följd av ett pendlande och ofta lågt mjölkpris i kombination med ojämlika konkurrensvillkor har bland annat bidragit till minskningen av antalet.

Text: ANNA-KARIN TIMAN

Share